53 min

S03E33 Przestrzeń i cisza - O Zmierzchu O Zmierzchu

    • Seks

Doświadczanie przestrzeni jest nieoczywistą częścią naszego sensorium, ale wpływa na nas nieustannie, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Bycie w przestrzeni jest doświadczeniem, z którego wyrasta poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata i nici, jakie nas z nim łączą.

Brzydkie zatłoczone i głośne miasta robią nam w środku rzeczy zgoła odmienne od leśnej kąpieli shinrin-yoku. Z Joanną Jurgą rozmawiamy o postrzeganiu przestrzeni i czynieniu jej dla siebie bezpieczną.Książki:

🔷 Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury 2012

🔷 Hall E. T., Ukryty wymiar, Muza 1997

🔷 Jędrzejczyk D., Geografia humanistyczna miasta. Warszawa: Dialog 2004


🔴 Słuchajcie i podawajcie dalej! Życie się robi lepsze, o zmierzchu.
#ozmierzchu #seksisens #psychologia #polskiepodkasty

Doświadczanie przestrzeni jest nieoczywistą częścią naszego sensorium, ale wpływa na nas nieustannie, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Bycie w przestrzeni jest doświadczeniem, z którego wyrasta poznawanie i rozumienie otaczającego nas świata i nici, jakie nas z nim łączą.

Brzydkie zatłoczone i głośne miasta robią nam w środku rzeczy zgoła odmienne od leśnej kąpieli shinrin-yoku. Z Joanną Jurgą rozmawiamy o postrzeganiu przestrzeni i czynieniu jej dla siebie bezpieczną.Książki:

🔷 Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury 2012

🔷 Hall E. T., Ukryty wymiar, Muza 1997

🔷 Jędrzejczyk D., Geografia humanistyczna miasta. Warszawa: Dialog 2004


🔴 Słuchajcie i podawajcie dalej! Życie się robi lepsze, o zmierzchu.
#ozmierzchu #seksisens #psychologia #polskiepodkasty

53 min