15 min

Si citlivý na pôsobenie Božieho ducha‪?‬ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

    • Christianity

Sú veci života ktoré sa dajú vnímať iba duchovne. Božie slovo píše, že dielo spásy človeka, vykúpenie, ale aj večný život, to všetko sú veci, ktoré bez pôsobenia Ducha Svätého nedokážeme pochopiť ani prijať. Je to výsada veriacich ľudí duchovné veci vnímať duchovne. Potrebujeme sa učiť citlivosti na duchovné podnety.

Sú veci života ktoré sa dajú vnímať iba duchovne. Božie slovo píše, že dielo spásy človeka, vykúpenie, ale aj večný život, to všetko sú veci, ktoré bez pôsobenia Ducha Svätého nedokážeme pochopiť ani prijať. Je to výsada veriacich ľudí duchovné veci vnímať duchovne. Potrebujeme sa učiť citlivosti na duchovné podnety.

15 min