Liczba odcinków: 227

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl

Strefa Psyche Uniwersytetu SWP‪S‬ Uniwersytet SWPS

  • Nauki społeczne
  • 4.7 • Ocen: 169

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Odkrywa możliwości działania, jakie w różnych sferach życia daje psychologia. Jego założeniem jest udostępnienie rzetelnej wiedzy psychologicznej, do której można sięgać niezależnie od miejsca i czasu, w jakim się znajdujemy. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl

  Uczenie maszynowe w wykrywaniu schizofrenii - dr Justyna Sarzyńska, dr inż. Aleksander Wawer

  Uczenie maszynowe w wykrywaniu schizofrenii - dr Justyna Sarzyńska, dr inż. Aleksander Wawer

  Czy komputery są w stanie rozpoznawać schizofrenie równie skutecznie jak psychiatrzy? Czy stan pacjenta można monitorować na odległość? Wraz z rozwojem metod NLP (przetwarzania języka naturalnego) i uczenia maszynowego przybywa obiektywnych narzędzi przydatnych w diagnostyce i monitorowaniu stanu pacjentów cierpiących na różne choroby i zaburzenia psychiczne. Podczas wykładu omówimy modele głębokiego uczenia maszynowego wykorzystywane w wykrywaniu formalnych zaburzeń myślenia (jednego z głównych objawów schizofrenii) na podstawie tekstu. Opowiemy o naszych badaniach, w których porównywaliśmy skuteczność metod komputerowych z ocenami psychiatry. Poruszymy również problematykę przyszłości metod komputerowych w psychiatrii.

  dr Justyna Sarzyńska-Wawer – adiunkt w Pracowni Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej w Instytucie Psychologii PAN. Kierownik i wykonawca w grantach dotyczących podstawowych procesów poznawczych oraz neuronalnych i poznawczych korelatów kłamania. Obecnie prowadzi badania nad wykrywaniem kłamania poprzez automatyczną analizę tekstu i użyciem metod uczenia maszynowego w diagnozowaniu chorób psychicznych. Pracę naukową łączy z terapeutyczną (w nurcie poznawczo-behawioralnym).

  dr inż. Aleksander Wawer – adiunkt w Zespole Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Pracuje również w laboratorium Text Mining w Samsung R&D Poland, gdzie zajmuje się praktycznymi implementacjami technologii językowych. Jego zainteresowania i wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), zarówno składniowe, jak i semantyczne. Jest zafascynowany głębokim uczeniem maszynowym i wielowarstwowymi sieciami neuronowymi oraz ich zastosowaniami w analizie wydźwięku (sentiment analysis), wykrywaniu fake newsów oraz w szeroko pojętej psychologii i psychiatrii.

  Wykład odbył się w ramach kolejnej edycji Dnia Mózgu 2020 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Więcej o wydarzeniu: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/21277-dzien-mozgu-2020

  • 1 godz. 3 min.
  Mikrobiom jelitowy a mózg - dr Katarzyna Kuć

  Mikrobiom jelitowy a mózg - dr Katarzyna Kuć

  Badania z ostatnich lat wskazują na niebagatelny wpływ mikrobioty jelitowej na organizm, a co więcej – na mózg. Nowopoznane szlaki komunikacji między bakteriami jelitowymi i mózgiem pozwalają wnioskować, że mogą one regulować procesy psychiczne i zachowanie. Wiemy już, że mikrobiota jelitowa odgrywa szczególną rolę w zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Zaobserwowano również pewne związki mikrobioty z chorobami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Podczas wykładu przedstawione zostaną najnowsze doniesienia naukowe na temat wpływu mikrobioty jelitowej na ośrodkowy układ nerwowy.

  dr Katarzyna Kuć – adiunkt w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych zdobyła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierowniczka Laboratorium GutTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS, w którym wraz ze swoim zespołem pracuje nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy dotyczy wpływu przeszczepów mikrobioty jelitowej na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentów. Drugi skupia się na związkach między nawykami żywieniowymi, mikrobiotą i funkcjonowaniem poznawczym.

  Wykład odbył się w ramach kolejnej edycji Dnia Mózgu 2020 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Więcej o wydarzeniu: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/21277-dzien-mozgu-2020

  • 41 min.
  O badaniach neuronalnych mechanizmów świadomości - dr Michał Bola

  O badaniach neuronalnych mechanizmów świadomości - dr Michał Bola

  Wykład przybliża nurt badań mający na celu zidentyfikowanie biologicznych mechanizmów świadomości. Omawia prowadzone obecnie w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu im. Nenckiego badaniach dotyczące świadomego i nieświadomego (podprogowego) przetwarzania bodźców wzrokowych.

  dr Michał Bola – adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS (2011), doktorat obronił na Uniwersytecie w Magdeburgu (2015). Odbywał krótkie staże na Uniwersytecie Sussex oraz na Uniwersytecie w Genewie. Laureat stypendium FNP Start i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Obecnie kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i MNiSW. Jest członkiem europejskiej sieci COST The Neural Architecture of Consciousness. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką świadomości i jej neuronalnych podstaw. Prowadzi badania dotyczące podprogowego przetwarzania bodźców oraz relacji świadomości z procesami poznawczymi, takimi jak uwaga i pamięć robocza.

  Wykład odbył się w ramach kolejnej edycji Dnia Mózgu 2020 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Więcej o wydarzeniu: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/21277-dzien-mozgu-2020

  • 48 min.
  Jak mózg radzi sobie z niepewnością i popełnianiem błędów? - dr hab. Jarosław Michałowski

  Jak mózg radzi sobie z niepewnością i popełnianiem błędów? - dr hab. Jarosław Michałowski

  W sytuacji niepewności w układzie nerwowym zachodzą procesy, które mają na celu obniżenie ryzyka negatywnych zdarzeń. Gdy mechanizmy zapobiegawcze zawodzą, popełniany jest przez nas błąd. W optymalnym przypadku błąd jest wykrywany, a mózg czyni starania, by ten błąd się nie powtórzył.

  Na wykładzie, przy użyciu kilku wziętych z życia przykładów, zostanie przedstawiony ten dynamiczny proces. Uczestnicy będą mogli przekonać się, jak działa układ nerwowy osób, które nie radzą sobie z utrzymaniem optymalnej gotowości w sytuacji niepewności oraz z wykrywaniem i korygowaniem błędów. Dysfunkcje te zostaną opisane na przykładzie przypadków osób borykających się z deficytami uwagi i zaburzeniami samoregulacji.

  dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz kierownik Laboratorium Neuronauki Emocji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce neuronalnych korelatów doświadczeń emocjonalnych oraz relacjach pomiędzy emocjami i procesami poznawczymi. Jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) oraz terapeutą schematów. Pomaga pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresją i trudnościami w relacjach.

  Wykład odbył się w ramach kolejnej edycji Dnia Mózgu 2020 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Więcej o wydarzeniu: https://www.swps.pl/uczelnia/aktualnosci/21277-dzien-mozgu-2020

  • 49 min.
  Neuronauka i nowe technologie a świadomość - dr Paweł Boguszewski, dr Natalia Kowalczyk- Grębska

  Neuronauka i nowe technologie a świadomość - dr Paweł Boguszewski, dr Natalia Kowalczyk- Grębska

  Jak definiujemy świadomość? Jakie mechanizmy w mózgu generują świadomość? Czy świadomość można badać? W jaki sposób neuronauka może pomóc wyjaśnić zagadkę świadomości? Jaki udział mają w tym procesie nowe technologie? Jakie mogą płynąć z tego korzyści i jakie zagrożenia?
  Odpowiedzi na te pytania udziela dr Paweł Boguszewski z którym rozmawia dr Natalia Kowalczyk-Grębska.

  02:40 - Definicja świadomości
  06:30 - Pojęcie świadomości według neurobiologii
  10:41 - Neuronauka a świadomość
  17:05 - Badanie świadomości i stanów świadomości
  26:20 - Nowoczesne technologie a badanie świadomości
  37:29 - Samoświadomość maszyn a sztuczna inteligencja. Czy robot może przejść test świadomości?
  43:48 - Czy badanie świadomości może być zagrożeniem?
  45:55 - Polecane źródła wiedzy dotyczące badania świadomości

  Dr Paweł Boguszewski - neurobiolog kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniami behawioralnymi w modelach wykorzystywanych w naukach podstawowych i biomedycznych. Jego zainteresowania obejmują mechanizmy zachowań afektywnych i eksploracyjnych wraz z korelatami neuronalnymi oraz automatyzacją procesów analizy danych eksperymentalnych. Studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora uzyskał w Instytucie Nenckiego PAN, staż podoktorski odbył na Yale University, USA. Prywatnie jest pasjonatem programowania, żeglarstwa i popularyzacji nauki.

  Dr Natalia Kowalczyk- Grębska
  Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Absolwentka neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS.
  Doktorat obroniła w 2018 roku na Uniwersytecie SWPS. Wyróżniona dwiema prestiżowymi
  nagrodami naukowymi: stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium wyjazdowym Fundacji Kościuszkowskiej.
  Odbywała staże na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA) oraz Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles. Kierowniczka Laboratorium PlasticityTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z zespołem bada zmiany neuroplastyczne wywołane
  różnymi rodzajami interwencji treningowych (głównie gry komputerowe).

  Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl

  • 52 min.
  Wpływ gier komputerowych na mózg - dr hab. Aneta Brzezicka, dr Natalia Kowalczyk-Grębska

  Wpływ gier komputerowych na mózg - dr hab. Aneta Brzezicka, dr Natalia Kowalczyk-Grębska

  Czy gry komputerowe mogą zmienić strukturę ludzkiego mózgu? Jak granie w gry komputerowe wpływa na mózg? Jak różne rodzaje gier wpływają na mózg?
  Czym różni się mózg zaawansowanego/profesjonalnego gracza do osób, które nie grają w gry? Czy gry bardziej szkodzą, czy wspierają rozwój mózgu? W jaki sposób? W jakich sytuacjach gry mogą szczególnie szkodzić?
  Odpowiedzi na te pytania udziela dr hab, prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezicka z którą rozmawia dr Natalii Kowalczyk-Grębska.

  03:00 - Czemu gry komputerowe cieszą się tak dużą popularnością?
  05:42 - Główne elementy gier komputerowych
  08:06 - Co to znaczy, że gry stymulują poznawczo?
  15:53 - Czy tylko gry akcji poprawiają zdolności poznawcze?
  19:07 - Czy poprawie ulegają inne zdolności poznawcze? - transfer daleki
  21:00 - Zmiany struktury mózgu gracza
  23:55 - Jakie procesy neurobiologiczne zachodzą w mózgu osoby grającej w gry komputerowe?
  30:10 - Czy zmiany neuroplastyczne u osób grających są trwałe?
  32:10 - Czy każdy rodzaj gry wpływa inaczej na mózg gracza?
  36:10 - Czy neuropsycholodzy będą zalecać granie w gry komputerowe?
  43:00 - Dzieci a granie w gry komputerowe
  45:30 - Czy uzależnienie od gier w dzieciństwie wpływa na wystąpienie depresji w późniejszych latach?
  49:00 - Pozytywny wpływ gier na psychikę dziecka

  dr hab, prof. Uniwersytetu SWPS Aneta Brzezicka - psycholog. Zajmuje się badaniem szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie, szczególnie zaś działanie ważnych funkcji poznawczych (szczególnie pamięci roboczej). Jednym z ważnych tematów, nad którymi obecnie pracuje w ramach kierowanego przez nią Centrum Badań Neuropoznawczych jest także interakcja między mózgiem, mikrobiotą jelitową i funkcjonowaniem poznawczym. Oprócz tego analizuje dane pochodzące z rejestracji wewnątrzczaszkowych u pacjentów wykonujących zadania angażujące pamięć krótkotrwałą i roboczą. Dzięki tym unikatowym informacjom stara się zrozumieć elektrofizjologiczne podłoże zjawisk pamięciowych. Pracuje w Laboratory of Systems Neuroscience, którym kieruje dr Ueli Rutishauser, w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

  Dr Natalia Kowalczyk - Grębska - adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Absolwentka neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS.
  Doktorat obroniła w 2018 roku na Uniwersytecie SWPS. Wyróżniona dwiema prestiżowymi
  nagrodami naukowymi: stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium wyjazdowym Fundacji Kościuszkowskiej.
  Odbywała staże na Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA) oraz Cedars Sinai Medical Center w Los Angeles. Kierowniczka Laboratorium PlasticityTeam w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z zespołem bada zmiany neuroplastyczne wywołane
  różnymi rodzajami interwencji treningowych (głównie gry komputerowe).

  Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywający możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Projekt obejmuje działania online, których celem jest umożliwienie rozwoju każdemu, kto ma taką potrzebę lub ochotę, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Więcej o projekcie: psyche.swps.pl

  • 52 min.

Recenzje użytkowników

4.7 z 5
Ocen: 169

Ocen: 169

sprawdzam fb tylko na pc ,

Genialny pomysł

Zdecydowanie polecam tą serię podcastów. Pozwala dowiedzieć się więcej o społeczeństwie i samym sobie.

Tomek - Trondheim ,

Ocena

Bardzo fajna tematyka podcastu, prowadzacy i goscie.

Prosze zwrocic uwage na kilka mankamentow:

Na poczatku podscastu uwazam za niezbedne umiescic informacje ktorych brakuje. Co to jest SWPS, zalozenia podcastu, kto je prowadzi. Czesto wchodzi audio i wogole nie wiadomo o co chodzi, sam tytul podcastu to za malo, szczegolnie jak to jest audio z wykladu.

Pozatym prosze do wywiadow stosowac mikrofon typu boom. Aby zwiekszyc jakosc.

Zycze powodzenia.

JacekV ,

poszerza horyzonty

Zdecydowanie polecam każdemu zainteresowanemu psychologią ale i osobą które chcą lepiej zrozumieć motywacje i tory myślenia ludzi.

Najpopularniejsze podcasty w kategorii Nauki społeczne

Słuchacze subskrybowali także