24 min.

Trochę o narzędziach dla architekta Patoarchitekci

    • Technologie

Dziś trochę o narzędziach dla architekta. Będzie o MindMap, Event Storming, Eisenhower box, Pareto, MoSCoW, SWOT, C4!
Ciekawe linki i inne znaleziska z tego odcinka:

Mirantis Acquires Docker Enterprise
Mind Map
Priorytet czy priorytety?
Eisenhower Box
Zasada Pareta
Vilfredo Pareto
Metoda MoSCoW
Technika MoSCoW
Moscow – czyli jak nadać znaczenie wymaganiom w projekcie
Analiza SWOT
The C4 model for visualising software architecture

Dziś trochę o narzędziach dla architekta. Będzie o MindMap, Event Storming, Eisenhower box, Pareto, MoSCoW, SWOT, C4!
Ciekawe linki i inne znaleziska z tego odcinka:

Mirantis Acquires Docker Enterprise
Mind Map
Priorytet czy priorytety?
Eisenhower Box
Zasada Pareta
Vilfredo Pareto
Metoda MoSCoW
Technika MoSCoW
Moscow – czyli jak nadać znaczenie wymaganiom w projekcie
Analiza SWOT
The C4 model for visualising software architecture

24 min.

Najpopularniejsze podcasty w kategorii Technologie