156 episodes

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

  • Christianity
  • 5.0, 4 Ratings

Zapraszamy na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego z Ewangelicko-Augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

  Poranek ze Słowem na 30 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 30 maja 2020

  Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: Nawet gdyby Balak dawał mi swój dom, pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga.

  4 Mż 22,18

  Nie jesteśmy przecież jak wielu innych handlarzami Słowa Boga, lecz przemawiamy w Chrystusie, jak ludzie odznaczający się szczerością, jak ludzie posłani od Boga i stojący przed Bogiem.

  2 Kor 2,17 (BE)

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 29 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 29 maja 2020

  Język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, przez cały dzień głosił chwałę twoją.

  Ps 35,28

  Uczniowie wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

  Łk 24,52-53

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 28 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 28 maja 2020

  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi!

  Ps 25,16

  Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź.

  J 5,7-8

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 27 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 27 maja 2020

  Pan dokona tego dla mnie.

  Ps 138,8

  Paweł pisze: [Mam] tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.

  Flp 1,6

  • 8 min
  Poranek ze Słowem na 26 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 26 maja 2020

  Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga.

  Ps 14,2

  Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

  Rz 12,2

  • 7 min
  Poranek ze Słowem na 25 maja 2020

  Poranek ze Słowem na 25 maja 2020

  Panie, od rana racz słuchać głosu mojego; rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję.

  Ps 5,4

  W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.

  Ef 6,18

  • 8 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Christianity