54 min

Wspólnota, która stała się wzorcem wiary Kościół EXE

    • Christianity

Prowadzi Marek Głodek, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów

Prowadzi Marek Głodek, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów

54 min