10 episodes

Nedir?
405, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü akademisyen ve öğrencilerinin (artık mezunlarının) girişimiyle 2014 yılı sonunda çalışmalara başlamış ve 2015’te yayına girmiş bir bağımsız medya projesidir.

405, Boğaziçi Üniversitesinde Doç. Dr. Selcan Kaynak tarafından verilen İletişim ve Siyaset dersinin kodudur (POLS 405).

dortyuzbes.com
info@dortyuzbes.com

405 | DörtYüzBe‪ş‬ 405 - DörtYüzBeş

  • Society & Culture

Nedir?
405, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü akademisyen ve öğrencilerinin (artık mezunlarının) girişimiyle 2014 yılı sonunda çalışmalara başlamış ve 2015’te yayına girmiş bir bağımsız medya projesidir.

405, Boğaziçi Üniversitesinde Doç. Dr. Selcan Kaynak tarafından verilen İletişim ve Siyaset dersinin kodudur (POLS 405).

dortyuzbes.com
info@dortyuzbes.com

  Eda Yücesoy & Özlem Ece | Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama

  Eda Yücesoy & Özlem Ece | Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama

  Şubat 2016’da, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından hazırlanan Yerel Yönetimler için Kültürel Planlama raporunu İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Eda Yücesoy ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları direktörü Özlem Ece’yle konuştuk.

  Bu sohbette, kültürel planlamanın unsurlarını, önemini ve yerel yönetimler boyutunda kültürel planlamanın ne ifade ettiğini; kültürel planlama anlamında başarılı ve başarısız örnekleri ve geniş anlamda kültür kavramına dair tartışmaları bulacaksınız.

  Özlem Ece ve Eda Yücesoy ile sohbet ederken kültürel planlamaya bakışta bütüncül yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu, içi boş konferans salonları yapmaktansa kapsayıcı ve planlı bir kültür politikası izlemenin gerekliliğini gördük. Ümitvar gelişmelere rağmen dünyadan da örnekler ışığında Türkiye’de bu alanda gideceğimiz yolun hâlâ oldukça fazla olduğunu düşündük. Biz bu sohbetten çok keyif aldık, sizin de seveceğinizi umuyoruz.

  Dört Yüz Beş
  29 Mart 2016
  Sohbet Tarihi: 25 Mart 2016

  • 50 min
  Leyla Akca | Project Lift: Savaşın Ruhsal Yaralarını Sarmak

  Leyla Akca | Project Lift: Savaşın Ruhsal Yaralarını Sarmak

  Savaş sonrası travma geçiren ve savaş sebebiyle ülkesinden göç etmek zorunda kalan çocuklara psikolojik destek vermek ve bu çocukların topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla kurulan Project Lift’in proje danışmanı ve klinik direktörü, sanat terapisti Leyla Akca ile Suriyeli çocuklar, savaş travması, sanat terapisi ve Project Lift üzerine Maya Vakfı’nda konuştuk.

  Bu sohbette çocukların ve ailelerinin savaştan nasıl etkilendiklerini, Türkiye’deki mültecilerin durumunu, Project Lift’in hikayesini, sanat terapisinin savaş travması geçiren çocuklarla nasıl uygulandığını ve mültecilerle ilgilenen STK’ların bir değerlendirmesini bulacaksınız.

  Leyla Akca ile sohbet ederken  Suriyeli mültecilere yönelik toplum algısındaki bozuklukları ve bunların STK’lar desteğiyle neden ve nasıl çözülebileceğini öğrendik. Suriyeli mültecilerin entegrasyonunun mümkün olabildiğini gördük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de seveceğinizi umuyoruz.

  Dört Yüz Beş
  19 Mart 2016
  Sohbet Tarihi: 18 Mart 2016

  • 33 min
  Nuri Ersoy | SOMA: Facia Devam Ediyor

  Nuri Ersoy | SOMA: Facia Devam Ediyor

  Boğaziçi üniversitesi Soma Araştırma Grubu’nun Soma Faciası hakkında hazırladığı “Ge-li-yo-rum Diyen Facia”  başlıklı raporu üzerine, raporun editörlerinden, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Ersoy’la sohbet ettik.

  Bu sohbette, Soma faciasını hazırlayan siyasi, ekonomik ve teknik faktörlerden, faciadan sonra yaşanan olayların sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarına; faciadan sonra yapılan/yapılmayan düzenlemeler ve yaşanan dava süreçlerinden, devletin bu süreçteki rolüne kadar uzanan bir çok konuyu bulacaksınız.

  Nuri Ersoy’la sohbet ederken bu tip faciaların yaşanmaması için toplumun her katmanının ve her bir bireyin kendi ölçeğinde yapabileceği ve değiştirebileceği şeyler olduğunu, ancak sorunun kaynağının sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarının iyi incelenmesi gerektiğini düşündük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de merakınızı giderebildiğimizi umuyoruz.

  17 Kasım 2015
  Dört Yüz Beş

  • 46 min
  Onur Karaoğlu | Masumiyet Müzesi: Yeni Müzecilik Anlayışına Doğru

  Onur Karaoğlu | Masumiyet Müzesi: Yeni Müzecilik Anlayışına Doğru

  Orhan Pamuk’un yazdığı Müzeler için Mütevazı bir Manifesto ve Masumiyet Müzesi üzerine, müze direktörü Onur Karaoğlu’yla sohbet ettik.

  Bu sohbette, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ni yaratma  hikâyesinden müzenin bugününe; ziyaretçilerin müze deneyimlerinden müzeyi bekleyen yeniliklere; manifestonun hedeflerinden yeni müzecilik anlayışının pratiklerine kadar uzanan pek çok konu bulacaksınız.

  Onur Karaoğlu’yla sohbet ederken manifestonun öne sürdüğü yeni müzecilik anlayışının anıtsal devlet müzelerine kıyasla sunduğu imkânların ne denli fazla olduğunu düşündük. Kendisiyle böyle bir müzeyi idare etme deneyimleriyle de ilgili konuşma imkânı bulduk. Biz bu sohbetten çok keyif aldık, sizin de seveceğinizi umuyoruz.

  Dört Yüz Beş - dortyuzbes.com
  9 Aralık 2015

  • 39 min
  Doğruluk Payı | Koray Kaplıca

  Doğruluk Payı | Koray Kaplıca

  Doğruluk Payı, çoğunlukla siyasetçilerin beyanlarını inceleyen ve ifadelerin doğruluk payını kontrol eden bir proje.

  Projenin yaratıcılarından Koray Kaplıca’yla konuştuk.

  Bu sohbetimizde doğruluk payı kontrolünün ne olduğu, nasıl yapıldığı, bu gibi çalışmalara okuyucunun nasıl güvenebileceği üzerine konuştuk,

  Biz, doğruluk payı kontrolünün hem bir gazetecilik faaliyeti hem de bir yanıyla akademik bir uğraş olduğunu gördük. Bu işin zorlukları ölçüsünde Türkiye’nin demokratikleşebilmesi için ne kadar gerekli olduğuna ikna olduk. Bazen yöntem üzerine düşünerek, bazen güncel siyasi konulardan örneklerden konuşarak çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizin de seveceğinizi umuyoruz.

  Dört Yüz Beş
  Yayın Tarihi: 24 Kasım 2016
  Sohbet Tarihi: 19 Ekim 2016

  • 33 min
  Medyada Nefret Söylemi | Zeynep Arslan & Pınar Ensari & Funda Tekin

  Medyada Nefret Söylemi | Zeynep Arslan & Pınar Ensari & Funda Tekin

  Hrant Dink Vakfı tarafından Nisan 2009’dan beri hazırlanan Medyada Nefret Söylemi İzleme Projesi’nin koordinatörü Zeynep Arslan, Pınar Ensari ve Funda Tekin’le beraber nefret söylemi ve proje üzerine konuştuk.

  Bu sohbette nefret söyleminin tanımı ve kapsamıyla ilgili tartışmaları, medyada sık sık karşılaşılan nefret söylemi örneklerinin ve medyada nefret söylemi üretiminin bir değerlendirmesini bulacaksınız.

  Zeynep Arslan, Pınar Ensari ve Funda Tekin’le sohbet ederken medyada nefret söylemi üretiminin ne kadar yaygın olduğunu, bunun tehlikelerini ve bu konudaki farkındalığı arttırmanın gerekliliğini gördük. Biz bu sohbetten çok keyif aldık sizin de seveceğinizi umuyoruz.

  Dört Yüz Beş
  11 Eylül 2016
  Sohbet Tarihi: 9 Ağustos 2016

  • 40 min