5 episodes

Судалгаа, тоо баримт, датанд суурилан шийдвэрийг хэрхэн оновчтой гаргах вэ? Өөрт байгаа тоо баримтыг хэрхэн таниж, цуглуулж, цэвэрлэж, анализ хийн, хэрэгтэй мэдээллээ гарган авах вэ? асуултуудад хариулах, энэ төрлийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах зорилгоор энэхүү подкастыг танилцуулж байна.

Data Play Podcast SICA and Uyanga

  • Business
  • 5.0, 2 Ratings

Судалгаа, тоо баримт, датанд суурилан шийдвэрийг хэрхэн оновчтой гаргах вэ? Өөрт байгаа тоо баримтыг хэрхэн таниж, цуглуулж, цэвэрлэж, анализ хийн, хэрэгтэй мэдээллээ гарган авах вэ? асуултуудад хариулах, энэ төрлийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах зорилгоор энэхүү подкастыг танилцуулж байна.

  Дата мэдээлэл цуглуулалт#DataPlay S1 EP5

  Дата мэдээлэл цуглуулалт#DataPlay S1 EP5

  Түүвэр судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын аргууд, анхаарах зүйлсийн талаар ярилцлаа.

  • 19 min
  Асуулгын хуудас боловсруулалт ба анхаарах зүйлс#DataPlay S1 EP4

  Асуулгын хуудас боловсруулалт ба анхаарах зүйлс#DataPlay S1 EP4

  Судалгааны асуулгын хуудасны бүтэц, хэрхэн боловсруулах, боловсруулахад анхаарах асуудлуудын талаар ярилцлаа.

  • 22 min
  Судалгааны аргаа сонгох нь #DataPLay S1 EP3

  Судалгааны аргаа сонгох нь #DataPLay S1 EP3

  Судалгааны аргууд, тэдгээрийн зорилго болон хэрхэн ашиглагддаг талаар ярилцлаа.

  • 20 min
  Асуудлыг хэрхэн судалгааны асуулт, таамаглалд хувиргах вэ? #DataPlay S1 EP 2

  Асуудлыг хэрхэн судалгааны асуулт, таамаглалд хувиргах вэ? #DataPlay S1 EP 2

  Судалгааны үе шатууд, судалгааны асуудлаа хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хэрхэн таамаглал болгон хувиргах , мэдээлэл цуглуулах төрлүүдийн талаар энэ  дугаараар ярилцлаа.

  • 15 min
  Дата ба Судалгаа #DataPlay S1 EP 1

  Дата ба Судалгаа #DataPlay S1 EP 1

  Судалгаа болон дата-г шийдвэр гаргалтандаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай ярих DataPlay подкастийн танилцуулга.

  • 14 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Munkhtulga Ganbat ,

Best Mongolian DS podcast

Probably the best data science podcast in Mongolian — super informative and precise delivery of concepts!

Good luck!

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To