30 episodes

Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen hoogleraar Paul van der Velde en theoloog Jonas Slaats verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie.

Groetjes uit Shambhala Jonas Slaats & Paul van der Velde

  • Religion & Spirituality

Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen hoogleraar Paul van der Velde en theoloog Jonas Slaats verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie.

  De interreligieuze spiritualiteit van Bede Griffiths

  De interreligieuze spiritualiteit van Bede Griffiths

  Een interreligieuze mysticus, zo kan je Bede Griffiths omschrijven. Toen deze Britse Benedictijnse monnik halverwege de twintigste eeuw in India terecht kwam, werd hij één van de boegbeelden van de christelijke ashram beweging. In zijn eigen Shantivanam ashram werd een christelijk kloosterleven geheel verweven met hindoegebruiken. Hij verdiepte zich in de Indische tradities en kwam zo tot een mystieke en non-duale interpretatie van het christendom die duizenden mensen over de hele wereld aansprak. Velen bezochten hem in zijn ashram, anderen lazen zijn boeken. Zijn perennialistische kijk op religie was dan ook van grote invloed op de hedendaagse spiritualiteit – zeker in christelijke kringen.De afgelopen maanden verdiepte Jonas zich in het hele oeuvre van Griffiths. Het leek hem dan ook een goed idee om samen met Paul enkele van Griffiths kernconcepten te bespreken en na te gaan hoe we zijn versmeltende interpretatie van hindoeïsme en christendom precies kunnen begrijpen. Meer nog, op één van zijn vele reizen naar India kwam Paul ooit in de Shantivanam ashram terecht waardoor hij Bede kort ontmoette. Hij wist in eerste instantie niet wie het was, maar later werd het hem duidelijk en zoveel jaren later beaamt hij nog steeds wat zo vaak over de christelijke sannyasin werd gezegd: dit was een man die tot een dieper spiritueel niveau was doorgedrongen. Hij straalde iets uit wat je maar zelden in mensen ontwaart.------'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  • 1 hr 15 min
  Geesten, spoken en seances

  Geesten, spoken en seances

  Verhalen over geesten in een huis beginnen meestal met: “Ik ken iemand die iemand kent die het meemaakte.” Wat daar echt van aan is, kan je dan maar moeilijk verifiëren. Maar in Groetjes uit Shambhala pakken we het anders aan. We laten een verhaal uit eerste hand horen want Paul heeft zelf zo’n geest in huis! Toen hij net in zijn huis ging wonen, was dat even schrikken, maar na enkele ontmoetingen, onderhandelde hij met de geest en maakte een aantal afspraken. Nu hebben Paul, zijn partner en de geest al vele jaren een goede verstandhouding.Om dit alles wat verder uit te spitten klopten we nog eens aan bij Arjan Sterken. Spoken, geesten en astrale wezens hebben nu eenmaal een prominente plaats in zijn onderzoek naar religieuze folklore en moderne spirituele bewegingen. Met ons drie bespraken we hoe wijd verspreid het geloof in geesten is, hoe het samenleven met geesten in veel culturen erg vanzelfsprekend is en hoe geesten op verschillende manieren opgeroepen worden. We zochten naar verbanden met djinns en engelen, legden de ambiguïteit van de geesten bloot en plaatsten vraagtekens bij enkele fenomenen waar academisch onderzoek soms weinig raad mee weet.------De afbeelding is een tekening van The Fox Sisters, drie mediums die een belangrijke katalysator waren voor de immense populariteit van spiritisme en seances op het einde van de 19de eeuw. Over de vraag of ze zelf de ‘klopgeluiden’ van de geesten produceerden tijdens hun seances werd lang gediscussieerd. 'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  • 1 hr 1 min
  De mythe van religieus geweld

  De mythe van religieus geweld

  Een shambhala special met prof. William CavanaughEnkele jaren geleden las Jonas voor het eerst professor William Cavanaugh’s boek The myth of religious violence. Dat boek schudde zijn kijk op religie en secularisme grondig dooreen. Religie wordt over het algemeen gezien als iets inherent gewelddadigs omdat het op irrationele geloofsovertuigingen gebaseerd is, terwijl secularisme wordt voorgesteld als een meer rationele manier om meningsverschillen te organiseren. Maar Cavanaugh's boek draaide dergelijke alledaagse veronderstellingen volledig op hun kop – en dat deed hij met heel wat solide feiten en grondige argumenten. Jonas citeert Cavanaugh dan ook geregeld in zijn eigen artikels en boeken. Hij is nu eenmaal een grote fan.

  Het mag dan ook voor zich spreken, dat hij bijzonder blij was toen hij hoorde dat professor Cavanaugh in november een tournee zou doen in Nederland. Hij werd immers uitgenodigd door De Zinnen, een katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog, om aan meerdere universiteiten een lezing te geven over zijn boek. Zijn laatste stop was de Radboud Universiteit en dat vormde uiteraard een prachtige gelegenheid om hem ook even uit te nodigen in de Shambhala studio. Paul, William en Jonas hadden vervolgens een diepgaand gesprek over verschillende blinde vlekken in het dagelijkse discours rond religie, secularisme, spiritualiteit en geweld.*Logischerwijze spraken we in het Engels met professor Cavanugh. Deze aflevering is dan ook uitzonderlijk eens niet in het Nederlands. Je kan wel een Nederlandstalig interview lezen op de website van Volzin. Dat interview vormt een bewerkte samenvatting van enkele fragmenten uit het gesprek. Maar hopelijk vormt het Engels geen probleem, want wat mij betreft is het gehele gesprek zeker de moeite waard.*Jonas maakt nog meer Engelstalige podcast onder de titel Re-visioning Religion. Met experten uit de hele wereld heeft hij in die podcasts diepgaande dialogen op het kruispunt van religie, mystiek en politiek. Mocht dat jouw interesse wekken, zoek dan zeker eens naar Re-visioning Religion in je favoriete podcastapp.------'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  • 1 hr 9 min
  Bonus: een alternatieve kijk op reïncarnatie

  Bonus: een alternatieve kijk op reïncarnatie

  Annelies Van Belle is een journaliste en schrijfster met een grote interesse in thema’s rond bewustzijn en spiritualiteit. Ze is ook een trouwe luisteraar van Groetjes uit Shambhala. Toen ze een vorige aflevering beluisterde, waarin Paul en Jonas dieper ingingen op de verschillende gedaantes van reïncarnatie, kwamen enkele vragen bij haar op. Annelies maakte een voice bericht van die vragen en zond ze door naar Jonas, die haar vervolgens vroeg of ze geen zin had om naar de opnamestudio in Shambhala te komen en samen van gedachten te wisselen over het thema.

  Deze bonusaflevering heeft dan ook een wat andere insteek dan andere afleveringen. Het haakt wel in op wat Jonas en Paul eerder bespraken maar Annelies en Jonas voeren vooral een gesprek over hun persoonlijke visie op het thema. Annelies was daarbij vooral geïnteresseerd in Jonas’ ideeën rond het mogelijke samengaan van reïncarnatie en morphogenetische velden. Dit concept van de bekende bioloog Rupert Sheldrake laat immers toe om een alternatieve kijk op het leven na de dood naar voor te schuiven. In hun gesprek ontleden ze verschillende facetten van zo’n alternatieve kijk, delen ze persoonlijke verhalen, en filosoferen ze samen over mysteries op de grens van leven en dood.

  ------

  'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  • 40 min
  Fictieve reizen en gefabriceerde wijzen

  Fictieve reizen en gefabriceerde wijzen

  Verschillende belangrijke bestsellers van de moderne spirituele literatuur, die talloze mensen over de hele wereld inspireerden, bleken achteraf gezien niet erg waarheidsgetrouw. Mysterieuze reizen die nooit plaats vonden, ontmoetingen met spirituele meesters die niet bestonden of bespiegelingen van Oosterse wijzen die eigenlijk Westerse schrijvers bleken te zijn... Er is zo vaak sprake van dat we het misschien wel als een literair genre op zich kunnen bekijken.

  Vanuit dat perspectief bespreken Paul en Jonas de geschiedenis achter enkele belangrijke boeken en gaan ze na wat hun impact was op gangbare denkbeelden in de bredere samenleving. Enkele werken die de revue passeren zijn Het Derde Oog van Lobsang Rampa, De Meesters van het Verre Oosten van Baird T. Spalding, De Lessen van Don Juan van Carlos Castaneda, Het Tibetaanse Dodenboek van Walter Evans-Wentz en uiteraard ook Helena Blavatsky en haar boodschappen van de Mahatma’s. Al die werken waren erg invloedrijk, juist omdat mensen dachten dat hun inhoud waarheidsgetrouw was. Meer nog, hoewel dikwijls al vrij snel achterhaald werd dat we ze met een behoorlijke korrel zout mogen nemen, toch blijven ze elke generatie opnieuw mensen aanspreken. Paul en Jonas stellen zich dan ook de vraag in welke mate het van belang is dat sommige verhalen fictief zijn of niet, en hoe noodzakelijk het is om ‘waar’ en ‘onwaar’ van elkaar te onderscheiden in dit soort literatuur.

  ------

  'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  Afbeelding: het coverbeeld op verschillende edities van Lobsang Rampa’s 'Het Derde Oog'

  • 51 min
  Rumi's spiritualiteit

  Rumi's spiritualiteit

  Hoewel Jelaluddin Rumi in de 13de eeuw leefde is hij vandaag één van de best verkopende poëten. Op Facebook en Instagram krijg je geregeld wel eens wat spirituele onliners uit zijn gedichten te lezen. Om na te gaan waarom Rumi’s poëzie en persoonlijkheid vandaag zo populair zijn, ging Jonas op bezoek bij Abdulwahid Van Bommel, die de zes delen van Rumi’s Masnavi naar het Nederlands vertaalde. Abdulwahid verdiepte zich vele jaren in de islamitische mystiek en wanneer hij zijn inzichten deelt, doet hij dat eigenlijk ook op een wat Masnavi-achtige wijze. Stel je hem een vraag, dan waaiert zijn antwoord uit via anekdotes, gedichten en zijdelingse gedachten, maar telkens opnieuw cirkelt het uiteindelijk weer terug naar de kern van de zaak. Zo werd het gesprek niet alleen een uitwisseling over Rumi’s spiritualiteit maar meteen ook een spiritueel gesprek op zich. Een ‘sohbet’ wordt dat in het Turks genoemd.

  In deze sohbet spraken we dan ook uitvoerig over Rumi’s leven en betekenis, over de manier waarop dat soms ‘ontislamiseerd’ wordt, over de wijze waarop populaire vertalingen van Rumi’s poëzie soms sterke gelijkenissen vertonen met Rumi’s eigen aanpak, over de nood om mystiek te ‘democratiseren’ en over de wijze waarop Winnie De Poeh de leer van Rumi goed begrepen had.

  ------
  'Groetjes uit Shambhala' is een productie van Volzin.

  • 1 hr 12 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Sadie Robertson Huff
The Basement
Joel Osteen

You Might Also Like

NPO Radio 1 / EO
De Correspondent
de Volkskrant
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
NPO Radio 1 / VPRO
Tom Jessen & Maarten van Rossem / t-talks