Evžen Machytka v listopadu 2021 Horká linka

    • Politics

Listen on Apple Podcasts
Requires subscription and macOS 11.4 or higher

Průkopník endoskopických metod léčby obezity. Spolupracuje s institucemi jako je Harvard University, Mayo clinic, Erasme hopital Brusel apod. Je předsedou sekce pro bariatrickou endoskopii ČGS a vedoucím lékařem jednotky pro metabolickou endoskopii na klinice hepatogastroenterologie v IKEM Praha, působí i v soukromé síti GE ambulancí Asclepiades a vyučuje na LF UPOL v Olomouci.

Průkopník endoskopických metod léčby obezity. Spolupracuje s institucemi jako je Harvard University, Mayo clinic, Erasme hopital Brusel apod. Je předsedou sekce pro bariatrickou endoskopii ČGS a vedoucím lékařem jednotky pro metabolickou endoskopii na klinice hepatogastroenterologie v IKEM Praha, působí i v soukromé síti GE ambulancí Asclepiades a vyučuje na LF UPOL v Olomouci.