113 episodes

Podkast STOMATOLOGIA-IMPLANTY-NAUKA-BIZNES ma służyć szerokiej publiczności: pacjentom, lekarzom stomatologom i studentom stomatologii. Często zakulisowe informacje czy wywiady ze specjalistami mają informować, wyjaśniać, zainteresować i zainspirować i być dopełnieniem wiedzy z innych źródeł. #polskipodcast

Podcast STOMATOLOGIA-IMPLANTY-NAUKA-BIZNES is about dentistry, implants, science and business and is dedicated for wide audience: patients, dentists and students. Frequently less formal and official information and dialogs are meant to inform, explain, raise interest ad inspire and be complimentary to the information on dentistry from the other sources.

Stomatologia Implanty Nauka Biznes I-RES Polska Sp. z o.o.

  • Science

Podkast STOMATOLOGIA-IMPLANTY-NAUKA-BIZNES ma służyć szerokiej publiczności: pacjentom, lekarzom stomatologom i studentom stomatologii. Często zakulisowe informacje czy wywiady ze specjalistami mają informować, wyjaśniać, zainteresować i zainspirować i być dopełnieniem wiedzy z innych źródeł. #polskipodcast

Podcast STOMATOLOGIA-IMPLANTY-NAUKA-BIZNES is about dentistry, implants, science and business and is dedicated for wide audience: patients, dentists and students. Frequently less formal and official information and dialogs are meant to inform, explain, raise interest ad inspire and be complimentary to the information on dentistry from the other sources.

  PROGRAM XIV KONGRESU OSIS 27-28 MAJA 2022 JACHRANKA-HOTEL WINDSOR

  PROGRAM XIV KONGRESU OSIS 27-28 MAJA 2022 JACHRANKA-HOTEL WINDSOR

  • 12 min
  O BIZNESIE NA KONGRESIE

  O BIZNESIE NA KONGRESIE

  Wkrótce XIV KONGRES OSIS a w programie ludzie i zagadnienia biznesowe: od PRZETRWANIA do ROZWOJU. Także konkretna oferta biznesowa dla kliniki.

  • 11 min
  #108 r. pr. Jarosław Podbielski - Uproszczona procedura dostępu do wykonywania zawodu lekarza dentysty z Ukrainy na terytorium RP

  #108 r. pr. Jarosław Podbielski - Uproszczona procedura dostępu do wykonywania zawodu lekarza dentysty z Ukrainy na terytorium RP

  Radca prawny Jarosław Podbielski omawia procedurę uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów z Ukrainy na terytorium RP.
  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadziła uproszczenia w dostępie do zawodu m.im. dla lekarzy dentystów. W tym odcinku przedstawiono praktyczne aspekty uzyskania zezwolenia i prawa wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów z Ukrainy, stan na dzień 21.03.22.
  Link do opisów procedur i wymaganych dokumentów: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-lek-i-lek-dentysty

  • 10 min
  #107 r.pr. Jarosław Podbielski - Jak zatrudnić lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

  #107 r.pr. Jarosław Podbielski - Jak zatrudnić lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

  W dniu 12 marca 2022 został ogłoszony w Dz.U. 2022 poz. 583 tekst Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa reguluje szereg kwestii prawnych dotyczących uchodźców z Ukrainy oraz między innymi wskazuje na sposób zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium naszego państwa. O komentarz dotyczący ustawy poprosiliśmy Radcę prawnego Jarosława Podbielskiego, który wyjaśnia jak zatrudnić lekarza lub lekarza dentystę z Ukrainy w praktyce. Stan prawny na dzień 15.03.2022. Link do tekstu ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

  • 17 min
  #106 LAB BIZNES - Planowanie implantoprotetyczne z wizją końca - TOMASZ STEFAŃCZYK - DDS-POLORTO cz.1

  #106 LAB BIZNES - Planowanie implantoprotetyczne z wizją końca - TOMASZ STEFAŃCZYK - DDS-POLORTO cz.1

  • 29 min
  PROF. ANDRZEJ WOJTOWICZ - WITAMY w 2022 - co na XIV Kongresie OSIS 27-28 Maja 2022

  PROF. ANDRZEJ WOJTOWICZ - WITAMY w 2022 - co na XIV Kongresie OSIS 27-28 Maja 2022

  • 17 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Alie Ward
Jordan Harbinger
Sam Harris
Neil deGrasse Tyson
PRX and Greater Good Science Center