5 min

夏劉の越南話-洗髮店常用越南語之18禁也好用:"kiểu này được không?" "Mạnh lên/ Nhẹ Nhẹ/ Nhanh lên/ Từ từ/ Chậm Chậm." "Sướng vậy/ Sướng quá‪"‬ 浪一夏LaughShot

    • Places & Travel

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話

本集句子:
kiểu này được không?
『這樣可以嗎?』
Mạnh lên/ Nhẹ Nhẹ/ Nhanh lên/ Từ từ/ Chậm Chậm."
『大力一點/輕一點/快一點/慢慢地/慢慢地』
Sướng vậy/ Sướng quá
『這麼爽/好爽』

kiểu 方式
này (指示代詞)這
được (此句為)可以
không (置句尾)嗎?

mạnh 強壯、用力
lên 上升
mạnh lên 用力
nhẹ 輕
nhanh 快
nhanh lên 快點
Từ từ 慢慢
Chậm 緩慢
chậm chậm 慢慢
Sướng 爽
Sướng vậy 這麼爽
Sướng quá 好爽

FB:夏劉的故事
IG:laughshottw

請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9
這邊留言讓我知道:
https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

Powered by Firstory Hosting

#越南語 #vietnamese #learning #夏劉の越南話

本集句子:
kiểu này được không?
『這樣可以嗎?』
Mạnh lên/ Nhẹ Nhẹ/ Nhanh lên/ Từ từ/ Chậm Chậm."
『大力一點/輕一點/快一點/慢慢地/慢慢地』
Sướng vậy/ Sướng quá
『這麼爽/好爽』

kiểu 方式
này (指示代詞)這
được (此句為)可以
không (置句尾)嗎?

mạnh 強壯、用力
lên 上升
mạnh lên 用力
nhẹ 輕
nhanh 快
nhanh lên 快點
Từ từ 慢慢
Chậm 緩慢
chậm chậm 慢慢
Sướng 爽
Sướng vậy 這麼爽
Sướng quá 好爽

FB:夏劉的故事
IG:laughshottw

請我喝一杯Shot,讓我說更多給你聽: https://pay.firstory.me/user/ck81noc2ubda70873rqmdpod9
這邊留言讓我知道:
https://open.firstory.me/story/ck972x61tp3k00873ntp17ooz?m=comment

Powered by Firstory Hosting

5 min

Top Podcasts In Places & Travel