4 min

禧年饗‪宴‬ 禱告良辰

    • Christianity

祝福弟兄姊妹:
每天飽嚐主所預備的禧年盛宴,得著上好的福份。阿們。

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/cklre98vemlhb08046s0amjph
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz4q7zhg9ndp0832q1dgz9la?m=comment


Powered by Firstory Hosting

祝福弟兄姊妹:
每天飽嚐主所預備的禧年盛宴,得著上好的福份。阿們。

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/cklre98vemlhb08046s0amjph
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz4q7zhg9ndp0832q1dgz9la?m=comment


Powered by Firstory Hosting

4 min