4 min

【柯南漫畫特別篇】女兒節謀殺案🔎 電視動畫沒有的!|五郎 Goro(柯南全集‪)‬ Yuki的柯學研討會

    • Animation & Manga

📌柯南漫畫特別篇-女兒節謀殺案🔎
📌第4卷第1-2話
小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/conancenter
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz040uf02bvx0818hhp8x22a?m=comment
📌Youtube👉 https://reurl.cc/qgbarD
懇請訂閱支持我並開啟小鈴鐺🔔🙏
It's all about Detective Conan.

🔥萬用連結👇(含各平台podcast、IG、FB等)
https://reurl.cc/950v4n
📌對應原作漫畫👉 https://reurl.cc/WXYGG9
🌟漫畫特別篇👉 https://reurl.cc/RbRqze
💥經典初登場角色👉 https://reurl.cc/q1aVLn
🔥主線劇情👉 https://reurl.cc/n5xNDl
💗愛情線👉 https://reurl.cc/82Yvj7
🔎暗號/探險/尋寶👉 https://reurl.cc/yeWL7a
👻恐怖特輯👉 https://reurl.cc/vgGa7j
📌推薦不錯的原創👉 https://reurl.cc/mvzMD7


Powered by Firstory Hosting

📌柯南漫畫特別篇-女兒節謀殺案🔎
📌第4卷第1-2話
小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/conancenter
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckz040uf02bvx0818hhp8x22a?m=comment
📌Youtube👉 https://reurl.cc/qgbarD
懇請訂閱支持我並開啟小鈴鐺🔔🙏
It's all about Detective Conan.

🔥萬用連結👇(含各平台podcast、IG、FB等)
https://reurl.cc/950v4n
📌對應原作漫畫👉 https://reurl.cc/WXYGG9
🌟漫畫特別篇👉 https://reurl.cc/RbRqze
💥經典初登場角色👉 https://reurl.cc/q1aVLn
🔥主線劇情👉 https://reurl.cc/n5xNDl
💗愛情線👉 https://reurl.cc/82Yvj7
🔎暗號/探險/尋寶👉 https://reurl.cc/yeWL7a
👻恐怖特輯👉 https://reurl.cc/vgGa7j
📌推薦不錯的原創👉 https://reurl.cc/mvzMD7


Powered by Firstory Hosting

4 min