39 min

LO's Talk 綸家說|EP27 - 實習老師勇闖校‪園‬ LO's Talk 綸家說

    • Personal Journals

小額支持本節目,火箭刷起來: https://pay.firstory.me/user/lostalk116
-
我們認識老師
但你知道他們是怎麼成為老師的嗎
來來
聽聽
-
IG: https://www.instagram.com/_bolun.h
-
#podcast
#LOsTalk
#綸家說
-
舊片回顧:https://youtu.be/qs4_OhhN1U8​​
飯店開箱:https://youtu.be/3eyG-VtkfgM​​
卡包攀岩:https://youtu.be/Z9b2WvqPjx4​​
跳跳跳跳:https://youtu.be/VlZe7pKYS_8​​
體位訓練:https://youtu.be/ECYNw81rgQE​​
卡彈瑜珈:https://youtu.be/2zakG7DADRU​​
空服搞QA part1:https://youtu.be/m3jvyDB75qY​​
空服搞QA part2:https://youtu.be/IugL2LXh6fw​​
空服搞QA part3:https://youtu.be/LQ0lsAR6b5w​​
空服搞QA part4:https://youtu.be/tzDmV5cOU3o​​
空服搞QA part5:https://youtu.be/eMHqOrQ7cN8Powered by Firstory Hosting

小額支持本節目,火箭刷起來: https://pay.firstory.me/user/lostalk116
-
我們認識老師
但你知道他們是怎麼成為老師的嗎
來來
聽聽
-
IG: https://www.instagram.com/_bolun.h
-
#podcast
#LOsTalk
#綸家說
-
舊片回顧:https://youtu.be/qs4_OhhN1U8​​
飯店開箱:https://youtu.be/3eyG-VtkfgM​​
卡包攀岩:https://youtu.be/Z9b2WvqPjx4​​
跳跳跳跳:https://youtu.be/VlZe7pKYS_8​​
體位訓練:https://youtu.be/ECYNw81rgQE​​
卡彈瑜珈:https://youtu.be/2zakG7DADRU​​
空服搞QA part1:https://youtu.be/m3jvyDB75qY​​
空服搞QA part2:https://youtu.be/IugL2LXh6fw​​
空服搞QA part3:https://youtu.be/LQ0lsAR6b5w​​
空服搞QA part4:https://youtu.be/tzDmV5cOU3o​​
空服搞QA part5:https://youtu.be/eMHqOrQ7cN8Powered by Firstory Hosting

39 min