6 episodes

Tasarımcı Hatice Gökçe ve akademisyen, yazar Şölen Kipöz modanın içinden iki profil , ama onunla dertleri var. Modanın görünen değil görünmeyen yüzlerini açığa çıkaran bulgu, düşünce ve gözlemlerini paylaşıyorlar. Sahi kaç farklı yüzü var modanın?

Moda Personas‪ı‬ Podfresh: Hatice Gökçe & Şölen Kipöz

  • Arts

Tasarımcı Hatice Gökçe ve akademisyen, yazar Şölen Kipöz modanın içinden iki profil , ama onunla dertleri var. Modanın görünen değil görünmeyen yüzlerini açığa çıkaran bulgu, düşünce ve gözlemlerini paylaşıyorlar. Sahi kaç farklı yüzü var modanın?

  Modanın Belleği ve Unutkanlığı

  Modanın Belleği ve Unutkanlığı

  Modanın Belleği ve Unutkanlığı
  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde moda ve bellek ilişkisini, modanın tarihselliğini, zamansallığını tarihsel kırılmalar, geri dönüşler ve anımsama durakları üzerinden konuşuyorlar. Modanın hatırlama ve unutma alışkanlığını, değişim döngüsünü, geçmiş gelecek ilişkisini, modernlik ve postmodernlik arasında kalmışlığını, süpermodern olma halini masaya yatırıyorlar.
  Kaynaklar :
   “Modern Hayatın Ressamı “ Charles Baudelaire . Özgün adı: Painter of Modern Life. İstanbul: İletişim yay. 2003
  “Three Centuries of Women’s Dress Fashions: A Quantitative Analysis , Anthropological Records 5-2 , Alexander Kroeber .Berkeley : University of California Press .1940
  “Moda , Kültür ve Kimlik” Fred Davis. Özgün adı: Fashion Culture and Identity. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları .1997
  “Fashion Today”. Claire Mc Dowell . Hong Kong: Phadion Press . 2000
  “Resort to Nostalgia: Mountains, Memories and Myths of Time (İçinde ). Studies in Advertising and Consumption. Mica Nava ve Andrew Blake( eds.) London: Routledge . 1997
  “Fashion as Communication” .Malcolm Barnard.London: Routledge. 1996
   “The Image versus the Visible: From Baudelaire’s The Painter of Modern Life to David Lynch’s Lost Highway”. Patrizia Lombardo. Palgrave MacMillan,2003
  “Fashioning Memory: Vintage Style and Youth Culture”. Heike Jenss . London: Bloomsbury.2015
  “What Is the Contemporary?”. Giorgio Agamben
  Stanford University Press | 2009 https://doi.org/10.1515/9781503600041-004
  “Adorned in Dreams: Fashion and Modernity”.Elizabeth Wilson.L.B.Tauris .2013
   Fashion: Consumer Behavior Toward Dress ve Perpectives of Fashion ve Changing Appearances (understanding Dress in Contemporary Society) George B. Sproles . 1981

  • 48 min
  Modanın Etnosundan Etosuna...

  Modanın Etnosundan Etosuna...

  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde moda ve yerellik ilişkisini, modada tasarım zanaat ilişkisini , geleneksellik ve modernlik, yerellik ve evrensellik arasındaki ilişkileri konuşuyor. Modanın kültürel kimliği ve kültürel kodları üzerinden modanın etnosu ne ifade ediyor, çağdaş modada kendini nasıl gösteriyor, modanın etnosundan etosuna geçişte modanın oryantalizm, post-kolonyel söylem ve yavaşlık paradigmalarını nasıl içine aldığını tartışıyorlar.
  Kaynaklar
  "Modanın Beslendiği Oryantalist Ögeler:1910-1920 Yılları Vogue Dergi Kapakları Örneği” Emine Koca ve Fatma Koç, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Cilt 6 Sayı 10 Yıl 2019
  “Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite ve/veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme” Bünyamin Bezci ve Yusuf Çiftçi. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt/7, Sayı: 1 Yıl:2012
  “Post kolonyel teoriye kısa bir bakış” Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği https://www.tesadernegi.org/post-kolonyal-teoriye-kisa-bir-bakis.html?b9feb2&b9feb2W
  Zanaatkar. Richard Sennett.Ayrıntı Yayınları: İstanbul.2009
  The globalization of Asian Dress: Re-orienting Fashion.Sandra Neissen, Anne Leshkowich ve Carla Jones ( eds.) Berg: Oxford.2003
  “Local Consumption Cultures in a Globalizing World” . Peter Jackson ,Institute of British Geographers .2004
  Sürdürülebilir Moda . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul.2019
  Dress and Globalisation.Margaret Maynard.Manchaster University Press.2004
  Oryantalizm .Edward Said. Metis: İstanbul. 2001
  Slow Living .Geoffrey Craig ve Wendy Parkins. Berg pub.2006
  The Fashion Reader. Linda Welters ( eds) Berg. 2007
  Modada Yavaşlık . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul. 2020
  “Slow+ Fashion : An Oxymoron or Promise for the Future “.Hazel Clark .Fashion Theory. Cilt. 12.sayı. 14.2008
  Fashion and Sustainability: Design for Change . Kate Fletcher ve Linda Grose.Laurence King pub.2012

  • 58 min
  Modanın Teknosferi

  Modanın Teknosferi

  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?


   Kaynaklar
  “Prometheus of the Everyday: An Ecology of the Artificial and Designer’s Responsibility” Ezio Manzini ( içinde) Discovering Design R. Buchanan ve V. Margolin( eds).1995. Chicago University Press
  Objects of Desire .Adrian Forty .1989.Thames and Hudson
  Unpacking the Fashion Industry. Annie Phizacklea .1990. Routledge
  “Yavaş Ülkeyi Yeniden Düşünmek” . Alastair Fuad Luke (içinde) Modada Yavaşlık.Şölen Kipöz (ed).2020.Yeni İnsan Yayınları
  Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Yuval Noah Harrari.2016.Kolektif Kitap
  “Memory and Materiality in Hussein Chalayan’s Techno-Fashion”. Lianne Toussaint ve Anneke Smelik (içinde) Materializing Memory in Art and Popular Culture. L.Munteán,L. Plate ve A. Smelik( eds).2017. Routledge
  “Iris van Herpen: Transforming Fashion” . Jessica Hemmings .2019. Fashion Theory, DOI: 10.1080/1362704X.2018.1560931
  “New materialism:A theoretical framework for fashion in the age of technological innovation”.Anneke Smelik .International Journal of Fashion Studies Volume 5 Number 1 © 2018 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/infs.5.1.33_1
  Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft Computation. Joanna berzowska .Journal TEXTILE .Cloth and Culture Cilt 3, 2005 - Sayı 1. ttps://doi.org/10.2752/147597505778052639
  Fashion Futures . Bradley Quinn .2012. Merrell Publishers
  Staying With The Trouble. Donna Haraway. 2016. Duke University Press
  “Harley Earl and Art and Color Section: ‘The Birth of Styling in the General Motors” D. Gartman . (içinde )Design History: An Anthology . D. Doordan, 1996. (ed)MIT Press
  “Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts”. Mika Pantzar. Design Issues: Cilt 13: No .3, 1997. MIT Press
  “Fashion Futuring in the Anthropocene : Sustainable Fashion as Taming and Rewilding”. Alice Payne .2017.Fashion Theory. http://doi.org/10.1080/1362704X.2017.1374097
  Fashioning the Future: Tomorrows Wardrobe. Suzanne Lee. 2007.Thames and Hudson
  Robotların Yükselişi.Martin Ford . 2018. Kronik Kitap
  Extreme Fashion / Courtenay Smith+Sean Topham. 2004. Prestel
  Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 2017 (Gözde Öymen). 
  http://urbanwearables.technology/polar-loop-crystal-fitness-tracker-meets-fashion
  http://www.bilisimdergisi.org 
  https://www.engadget.com 
  http://www.endustri40.com

  • 55 min
  Modanın cinsiyeti var mı?

  Modanın cinsiyeti var mı?

  Bu bölümde Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz “modanın cinsiyeti var mı?” sorusuna cevap arıyorlar. Kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl bir “cinsiyet belasına” sebep olduğunu ve androjeni ve akışkan cinsiyet rollerinin modayı nasıl biçimlendirdiğini tartışıyorlar.
  İletişim için: modapersonasi@gmail.com

  Kaynaklar

  A Portrait of Fashion: Six Centuries of Dress at the National Portrait Gallery Paperback – Illustrated. Aileen Ribeiro  ve Cally Blackman .2015 /Kadınların Dünyası , Alain Touraine ., 2006 . Kırmızı yay./
  “Fashion Dolls and Feminism” .Louise Collins [içinde: Fashion: Philosophy for Everyone (eds) Jessica Wolfendale and Jeanette Kennett]. 2011. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication
  “Suitability of Dress” Oscar Wilde [içinde: The Rise of Fashion: A Reader. (ed.) Daniel Leonhard Purdy. ] University of Minnesota Press.2004
  Theory of Leisure Class. Thorstein Veblen. Ozford University Press.2007
  Modern Hayatın Ressamı. Charles Baudelaire .İletişim Yayınları.2003
  Moda Kültür ve Kimlik. Fred Davis .Yapı Kredi Yayınları.1997
  İnadına Canlı: Kadınlar Ekoloji ve Hayatta Kalma .Vandana Shiva. Sinek Sekiz.2014
  “Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly, MediaCat.2006

  • 53 min
  Modanın Anlam Dünyası

  Modanın Anlam Dünyası

  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve disiplinler arası bir moda anlayışında öncülük yapan aktörlere yer veriyorlar. Kaynaklar: “ Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly,MediaCat.2006 / “Japanese Fashion Revolution in Paris Fashion” , Yuniya Kawamura , Berg pub.2004 / “Fashion Today”,Colin Mc Dowell,Phaidon Press.2003 / “Radical Fashion”,Claire Wilcox , V&A Pub.2001 / “Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları: Hüseyin Çağlayan’ın Söylemsel Direnci “ , Şölen Kipöz ve Deniz Güner , Türkiye’de Tasarımı Tartışmak konferans kitabı, İTÜ.2006 / “Fashionable Reform Dress and the Invention of “Style” in Fin-de-siècle Vienna”, Rebecca Houze. .Fashion Theory . Cilt 5, 2001 –Sayı 1 / “Fashion and the White Savage in Parisian Music Hall” , Rae Beth Gordon .Fashion Theory . Cilt 8, 2004 –Sayı 3
  modapersonasi@gmail.com

  • 32 min
  Modaya ne oldu?

  Modaya ne oldu?

  Bu bölümde “Modaya Ne Oldu?” sorusuna cevap arayan Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz, modanın doğuşuna öncülük eden modern dünyanın, küreselleşme, hızlı üretim ve tüketim döngüsü ile nasıl zamanla modanın sonunu getirdiğine yer veriyor, Covid-19 salgını ile ivme kazanan etik sorgulamaların modanın yeniden doğuşuna yol açabileceğini öneriyorlar.

  • 1 hr 1 min

Top Podcasts In Arts