4 episodes

Tasarımcı Hatice Gökçe ve akademisyen, yazar Şölen Kipöz modanın içinden iki profil , ama onunla dertleri var. Modanın görünen değil görünmeyen yüzlerini açığa çıkaran bulgu, düşünce ve gözlemlerini paylaşıyorlar. Sahi kaç farklı yüzü var modanın?

Moda Personası Podfresh: Hatice Gökçe & Şölen Kipöz

  • Fashion & Beauty

Tasarımcı Hatice Gökçe ve akademisyen, yazar Şölen Kipöz modanın içinden iki profil , ama onunla dertleri var. Modanın görünen değil görünmeyen yüzlerini açığa çıkaran bulgu, düşünce ve gözlemlerini paylaşıyorlar. Sahi kaç farklı yüzü var modanın?

  Modanın Teknosferi

  Modanın Teknosferi

  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?


   Kaynaklar
  “Prometheus of the Everyday: An Ecology of the Artificial and Designer’s Responsibility” Ezio Manzini ( içinde) Discovering Design R. Buchanan ve V. Margolin( eds).1995. Chicago University Press
  Objects of Desire .Adrian Forty .1989.Thames and Hudson
  Unpacking the Fashion Industry. Annie Phizacklea .1990. Routledge
  “Yavaş Ülkeyi Yeniden Düşünmek” . Alastair Fuad Luke (içinde) Modada Yavaşlık.Şölen Kipöz (ed).2020.Yeni İnsan Yayınları
  Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Yuval Noah Harrari.2016.Kolektif Kitap
  “Memory and Materiality in Hussein Chalayan’s Techno-Fashion”. Lianne Toussaint ve Anneke Smelik (içinde) Materializing Memory in Art and Popular Culture. L.Munteán,L. Plate ve A. Smelik( eds).2017. Routledge
  “Iris van Herpen: Transforming Fashion” . Jessica Hemmings .2019. Fashion Theory, DOI: 10.1080/1362704X.2018.1560931
  “New materialism:A theoretical framework for fashion in the age of technological innovation”.Anneke Smelik .International Journal of Fashion Studies Volume 5 Number 1 © 2018 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/infs.5.1.33_1
  Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft Computation. Joanna berzowska .Journal TEXTILE .Cloth and Culture Cilt 3, 2005 - Sayı 1. ttps://doi.org/10.2752/147597505778052639
  Fashion Futures . Bradley Quinn .2012. Merrell Publishers
  Staying With The Trouble. Donna Haraway. 2016. Duke University Press
  “Harley Earl and Art and Color Section: ‘The Birth of Styling in the General Motors” D. Gartman . (içinde )Design History: An Anthology . D. Doordan, 1996. (ed)MIT Press
  “Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts”. Mika Pantzar. Design Issues: Cilt 13: No .3, 1997. MIT Press
  “Fashion Futuring in the Anthropocene : Sustainable Fashion as Taming and Rewilding”. Alice Payne .2017.Fashion Theory. http://doi.org/10.1080/1362704X.2017.1374097
  Fashioning the Future: Tomorrows Wardrobe. Suzanne Lee. 2007.Thames and Hudson
  Robotların Yükselişi.Martin Ford . 2018. Kronik Kitap
  Extreme Fashion / Courtenay Smith+Sean Topham. 2004. Prestel
  Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 2017 (Gözde Öymen). 
  http://urbanwearables.technology/polar-loop-crystal-fitness-tracker-meets-fashion
  http://www.bilisimdergisi.org 
  https://www.engadget.com 
  http://www.endustri40.com

  • 55 min
  Modanın cinsiyeti var mı?

  Modanın cinsiyeti var mı?

  Bu bölümde Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz “modanın cinsiyeti var mı?” sorusuna cevap arıyorlar. Kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl bir “cinsiyet belasına” sebep olduğunu ve androjeni ve akışkan cinsiyet rollerinin modayı nasıl biçimlendirdiğini tartışıyorlar.
  İletişim için: modapersonasi@gmail.com

  Kaynaklar

  A Portrait of Fashion: Six Centuries of Dress at the National Portrait Gallery Paperback – Illustrated. Aileen Ribeiro  ve Cally Blackman .2015 /Kadınların Dünyası , Alain Touraine ., 2006 . Kırmızı yay./
  “Fashion Dolls and Feminism” .Louise Collins [içinde: Fashion: Philosophy for Everyone (eds) Jessica Wolfendale and Jeanette Kennett]. 2011. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication
  “Suitability of Dress” Oscar Wilde [içinde: The Rise of Fashion: A Reader. (ed.) Daniel Leonhard Purdy. ] University of Minnesota Press.2004
  Theory of Leisure Class. Thorstein Veblen. Ozford University Press.2007
  Modern Hayatın Ressamı. Charles Baudelaire .İletişim Yayınları.2003
  Moda Kültür ve Kimlik. Fred Davis .Yapı Kredi Yayınları.1997
  İnadına Canlı: Kadınlar Ekoloji ve Hayatta Kalma .Vandana Shiva. Sinek Sekiz.2014
  “Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly, MediaCat.2006

  • 53 min
  Modanın Anlam Dünyası

  Modanın Anlam Dünyası

  Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve disiplinler arası bir moda anlayışında öncülük yapan aktörlere yer veriyorlar. Kaynaklar: “ Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly,MediaCat.2006 / “Japanese Fashion Revolution in Paris Fashion” , Yuniya Kawamura , Berg pub.2004 / “Fashion Today”,Colin Mc Dowell,Phaidon Press.2003 / “Radical Fashion”,Claire Wilcox , V&A Pub.2001 / “Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları: Hüseyin Çağlayan’ın Söylemsel Direnci “ , Şölen Kipöz ve Deniz Güner , Türkiye’de Tasarımı Tartışmak konferans kitabı, İTÜ.2006 / “Fashionable Reform Dress and the Invention of “Style” in Fin-de-siècle Vienna”, Rebecca Houze. .Fashion Theory . Cilt 5, 2001 –Sayı 1 / “Fashion and the White Savage in Parisian Music Hall” , Rae Beth Gordon .Fashion Theory . Cilt 8, 2004 –Sayı 3
  modapersonasi@gmail.com

  • 32 min
  Modaya ne oldu?

  Modaya ne oldu?

  Bu bölümde “Modaya Ne Oldu?” sorusuna cevap arayan Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz, modanın doğuşuna öncülük eden modern dünyanın, küreselleşme, hızlı üretim ve tüketim döngüsü ile nasıl zamanla modanın sonunu getirdiğine yer veriyor, Covid-19 salgını ile ivme kazanan etik sorgulamaların modanın yeniden doğuşuna yol açabileceğini öneriyorlar.

  • 1 hr 1 min

Top Podcasts In Fashion & Beauty