100 episodes

Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

Den Åldersmedvetna podden Unknown

  • Business

Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 96

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 96

  Fyradagarsveckans möjliga renässans och regeringsdirektiven till den nya utredningen om elevhälsans organisering är ämnena som avhandlas i avsnitt 96 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

  • 20 min
  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 95

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 95

  Om nya rapporter om äldres vilja att arbeta efter 65 års ålder från SKR och TCO resonerar vi kring i avsnitt 95 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

  • 20 min
  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 94

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 94

  Om delegationsordning för chefstillsättningar resonerar vi kring i avsnitt 94 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se
   

  • 15 min
  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 93

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 93

  Den statliga utredningen Växla yrke som vuxen avhandlas i avsnitt 93 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

  • 14 min
  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 92

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 92

  Kring riktålder för pension resonerar vi i avsnitt 92 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

  • 23 min
  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 91

  Podden om ett hållbart arbetsliv avsnitt 91

  Ökat intresse för att anställa pensionärer och nya skatteregler för tjänstepension avhandlar vi i avsnitt 91 av Podden om ett hållbart arbetsliv.
  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

  • 18 min