42 min

#1 Оршил - Нэгдүгээр хэсэ‪г‬ "Алсын хараа-2050" подкаст

    • Government

Монгол улс сүүлийн 100 жилд хөгжлийн бодлогын ямар үе шатуудыг дамжив. Бидэнд алдаа, оноо юу байсан бэ?

Монгол улс сүүлийн 100 жилд хөгжлийн бодлогын ямар үе шатуудыг дамжив. Бидэнд алдаа, оноо юу байсан бэ?

42 min

Top Podcasts In Government

CSIS | Center for Strategic and International Studies
Albert Hirschman Centre on Democracy
BBC World Service
Cato Institute
Microsoft
Microsoft