11 min

Factori de reducție Baze de date

    • Courses

Un factor de reducție reprezintă o aproximarea a cardinalității rezultatului unei interogări pe baza unor informații statistice legate de anumite date stocate în tabelele bazei de date.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WCXSJ0rueBY (Baze de Date | S1E30 | Factori de reducție)

Un factor de reducție reprezintă o aproximarea a cardinalității rezultatului unei interogări pe baza unor informații statistice legate de anumite date stocate în tabelele bazei de date.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WCXSJ0rueBY (Baze de Date | S1E30 | Factori de reducție)

11 min