2 ч 34 мин.

اپ ۵۳ - هادی نوری: پادکست مستقل، مارکسیسم و زندگی ورزشکاره‪ا‬ رادیو نیست

    • Общество и культура

هادی نوری پادکستر است و پادکست‌های فوتبال لب، سندمن شو و فیش اند چیپس را می‌سازد.

اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
https://radionistpod.com/plus/

PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

----------------

وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

----------------

برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید:

https://t.me/livenist

---------------

به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

---------------

رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

رادیو نیست در تلگرام: @radionist

----------------

طه در اینستاگرام : @tahanistt

طه در توئیتر : @tahanisttرادیو نیست

پادکست گفت و گو محور فارسی
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

هادی نوری پادکستر است و پادکست‌های فوتبال لب، سندمن شو و فیش اند چیپس را می‌سازد.

اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
https://radionistpod.com/plus/

PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

----------------

وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

----------------

برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید:

https://t.me/livenist

---------------

به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

---------------

رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

رادیو نیست در تلگرام: @radionist

----------------

طه در اینستاگرام : @tahanistt

طه در توئیتر : @tahanisttرادیو نیست

پادکست گفت و گو محور فارسی
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

2 ч 34 мин.

Топ подкастов в категории «Общество и культура»