Выпусков: 261

Pwogram “Atravè Labib” yo fè pati ministè etid biblik entènasyonal “Thru the Bible.” Se Dr. J. Vernon McGee ki te prepare seri etid sa yo e kounyea yo deja tradwi e disponib nan plis pase 100 lang ak dyalèk. Entansyon nou se prezante yon etid biblik jounalye pandan 30 minit kote nou kapab vwayaje avèk oditè a atravè tout Bib la. Kounyea pwogram sa yo disponib pou ou tou sou Entènèt. Nou trè rekonesan ke w chwazi kòmanse aprann plis sou Pawòl Bondye a pa mwayen pwogram sa yo. Nou ankouraje w koute omwen yon emisyon pa jou, soti lendi pou rive vandredi. Si w kontinye fè sa chak senmenn pandan 5 pwochen lanne yo ou va fin etidye tout Bib la nèt.

Atravè Labib @ ttb.twr.org/creole Thru the Bible Haitian Creole

  • Христианство

Pwogram “Atravè Labib” yo fè pati ministè etid biblik entènasyonal “Thru the Bible.” Se Dr. J. Vernon McGee ki te prepare seri etid sa yo e kounyea yo deja tradwi e disponib nan plis pase 100 lang ak dyalèk. Entansyon nou se prezante yon etid biblik jounalye pandan 30 minit kote nou kapab vwayaje avèk oditè a atravè tout Bib la. Kounyea pwogram sa yo disponib pou ou tou sou Entènèt. Nou trè rekonesan ke w chwazi kòmanse aprann plis sou Pawòl Bondye a pa mwayen pwogram sa yo. Nou ankouraje w koute omwen yon emisyon pa jou, soti lendi pou rive vandredi. Si w kontinye fè sa chak senmenn pandan 5 pwochen lanne yo ou va fin etidye tout Bib la nèt.

  Ezayi 34-35

  Ezayi 34-35

  • 29 мин.
  Ezayi 32-33

  Ezayi 32-33

  • 29 мин.
  Ezayi 29:5-31:9

  Ezayi 29:5-31:9

  • 29 мин.
  Ezayi 28:5-29:8

  Ezayi 28:5-29:8

  • 29 мин.
  Ezayi 26:19-28:4

  Ezayi 26:19-28:4

  • 29 мин.
  Ezayi 24:16-26:18

  Ezayi 24:16-26:18

  • 29 мин.

Топ подкастов в категории «Христианство»

Слушатели также подписываются на