10 мин.

The autumn budget proposal from the Swedish Government gives generously to health, defence, the police and the judicial system. - Regeringens höstbudget ger generöst till vård, försvar, polis och rättsväsendet. SBS Swedish - SBS Svenska

    • Новости

The Swedish economy is doing well and there are many winners in the Governments autumn budget proposal. Health, defence, the police and the judicial system get increased funds. Göran Löwing reports.  - Den svenska ekonomin går bra och det blir många vinnare i regeringens höstbudgetförslag. Vården, försvaret, polisen och rättsväsendet får ökad budget. Göran Löwing rapporterar

The Swedish economy is doing well and there are many winners in the Governments autumn budget proposal. Health, defence, the police and the judicial system get increased funds. Göran Löwing reports.  - Den svenska ekonomin går bra och det blir många vinnare i regeringens höstbudgetförslag. Vården, försvaret, polisen och rättsväsendet får ökad budget. Göran Löwing rapporterar

10 мин.

Топ подкастов в категории «Новости»