Выпусков: 35

Serien Psykopoden har blitt til etter oppmodinger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Psykopoden Jan Ivar Røssberg

  • Естественные науки

Serien Psykopoden har blitt til etter oppmodinger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

  Episode 32: Legemiddelassistert rehabilitering

  Episode 32: Legemiddelassistert rehabilitering

  I denne episoden har vi invitert professor Thomas Clausen til en samtale om legemiddelassistert rehabilitering, LAR, av pasienter med opiatavhengighet.


  Vi snakker om den historiske utviklingen av denne behandlingen, hvordan det er organisert og hva vi vet om effekter. Undersøkelser viser at LAR behandlingen hjelper mange og reduserer dødeligheten blant stoffmisbrukere i Norge. Veldig mange, to av tre, rapporterer også at de er fornøyd med behandlingen.


  Vi diskuterer også kritikk som har kommet mot LAR, og om vi i Norge ser tegn til en opiatepidemi på lik linje som den i USA

  Episode 30: Skadelige samtaler

  Episode 30: Skadelige samtaler

  I denne episoden tar vi for oss et tema som ikke er så kjent for mange. På tross av at vi har kjent til at samtaleterapi og andre psykososiale intervensjoner kan ha uheldige effekter på pasientene som får behandlingen er det lite snakk om dette i utdanningen. Når det gjelder samtaleterapi viser studier at så mange som 10% kan ha bivirkninger.


  Gjest i denne episoden er psykolog og forfatter Jørgen Flor som har satt dette på agendaen. I fjor utga han sammen med Leif Edward Ottesen Kennair boka skadelige samtaler. Den fikk mye oppmerksomhet i media og har nok bidratt til et større fokus på at alle ikke har ønsket effekt av terapi. I denne episoden diskuterer vi begrepene; nocebo, bivirkninger og uønskede hendelser i samtaleterapi.

  Episode 31: Psykiatriens historie

  Episode 31: Psykiatriens historie

  I denne episoden har vi hatt et ambisiøst mål om å ta for oss viktige trekk ved psykiatriens historie. Gjest i denne episoden er førsteamanuensis og samfunnsmedisiner ved UiO Anne Kveim Lie.


  Hun forteller om hvordan vi så på psykiske lidelser fra antikken og fram til i dag. Spesielt går vi i denne episoden inn på de biologiske behandlingsmetodene i forrige århundre (cardiazolsjokk, insulinkomabehandling og lobotomi). Litt om historien til diagnosene får du også høre mer om. Hva kan vi lære av historien og hvordan vil vi se på dagens behandlingsmetoder om 50 år?


  Vil du lese mer om psykiatriens historie anbefales følgende litteratur:


  Svein Atle Skålevåg:  Om utilregnelighet: https://www.pax.no/utilregnelighet.5837956-331601.html


  Per Haave: Ambisjon og handling: Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv, Oslo 2008: https://www.ark.no/boker/Per-Haave-Ambisjon-og-handling-9788274773783


  Gunvald Hermundstad: Psykiatriens historie, Oslo 1999.


  Einar Kringlen: Norsk psykiatri gjennom tidene, Oslo 2007.

  Psykopoden spesial: Om følelser

  Psykopoden spesial: Om følelser

  Spesialutgave av Psykopoden: Om følelser.


  I denne spesialutgaven av Psykopoden har vi fått besøk av Tone Normann-Eide. Hun er psykologspesialist ved Nydalen DPS, OUS.


  Hun har i mange år interessert seg for følelser. I denne episoden forteller hun om hva følelser er, hvilke følelser vi har og hvorfor de er viktige.


  I hvilken grad er følelser med på å styre vår hverdag, våre relasjoner og vårt sosiale liv. Hva som kjennetegner en følelse og hvor mange vi egentlig har, har blitt diskutert livlig i psykologien opp gjennom årene.


  Tone Normann-Eide forteller også hvordan hun aktivt reflekterer over egne følelser i sitt arbeid som psykolog.

  Episode 28: Tvangslidelse/OCD

  Episode 28: Tvangslidelse/OCD

  Tvangslidelse, eller OCD, er en lidelse der tvangstanker og tvangshandlinger blir en dominerende del av hverdagen til den som rammes.


  Du får høre om typiske tvangstanker og -handlinger, og vi diskuterer grenseoppgangen mot normalitet og andre psykiske lidelser.


  I siste del av episoden blir du kjent med innholdet i den såkalte fire-dagers-modellen for tvangslidelse, en behandlingsmodell som har vist seg å være svært effektiv for mange som sliter med denne lidelsen.


  I studio har vi besøk av Unn Kristensen, psykiater og enhetsleder ved OCD-spekterpoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Ved denne poliklinikken tilbys behandling etter fire-dagers-modellen.

  Episode 27: Somatisk helse ved alvorlig psykisk lidelse

  Episode 27: Somatisk helse ved alvorlig psykisk lidelse

  Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har 15-20 år kortere forventet levealder enn gjennomsnittet i befolkningen. Hovedårsaken til dette er økt dødelighet på grunn av somatisk sykdom, og da særlig hjerte-karsykdom.


  I denne episoden av Psykopoden snakker vi med psykiater og professor Petter Andreas Ringen, om hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre med det.


  Petter Andreas Ringen er leder ved Forsknings og Innovasjonsavdelingen i Klinikk Psykisk Helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus.

Топ подкастов в категории «Естественные науки»

Слушатели также подписываются на