25 min

ابعاد قتل مهسا امینی، از منظر حقوقی و فقه‪ی‬ رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

    • Politics

نامش تبدیل به رمز اتحاد مردم ایران علیه سرکوب زنان و حجاب اجباری شد. درگذشت مهسا امینی، دختری که به دلیل ضرب‌وجرح عمدی در خودرو گشت ارشاد جان خود را از دست داد، باعث اعتراض‌های گسترده‌ در ایران شد.
خیابان‌های تهران، کرج، مریوان، مرودشت، رشت و برخی دیگر از شهرهای ایران هم‌زمان با کردستان، شاهد اعتراض مردم به کشته شدن مهسا و کتمان حقیقت از سوی حکومت است.
در مورد اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داده است، حتی بسیاری از نیروهای حامی جمهوری اسلامی هم نتوانستند سکوت کنند.
اما ابراهیم رئیسی در تماسی تلفنی با خانواده مهسا تلاش کرد حکومت را داغدار آنچه بر آن‌ها گذشته است نشان دهد و بسیاری از چهره‌ها و مقام‌های نظام هم اگرچه در مورد فاجعه پیش‌آمده ابراز تاسف کردند، اما هم‌زمان تاکید کردند که مرگ مهسا نباید بهانه‌ای برای زیر سوال بردن گشت ارشاد و مقابله با بدحجابی شود.

نامش تبدیل به رمز اتحاد مردم ایران علیه سرکوب زنان و حجاب اجباری شد. درگذشت مهسا امینی، دختری که به دلیل ضرب‌وجرح عمدی در خودرو گشت ارشاد جان خود را از دست داد، باعث اعتراض‌های گسترده‌ در ایران شد.
خیابان‌های تهران، کرج، مریوان، مرودشت، رشت و برخی دیگر از شهرهای ایران هم‌زمان با کردستان، شاهد اعتراض مردم به کشته شدن مهسا و کتمان حقیقت از سوی حکومت است.
در مورد اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داده است، حتی بسیاری از نیروهای حامی جمهوری اسلامی هم نتوانستند سکوت کنند.
اما ابراهیم رئیسی در تماسی تلفنی با خانواده مهسا تلاش کرد حکومت را داغدار آنچه بر آن‌ها گذشته است نشان دهد و بسیاری از چهره‌ها و مقام‌های نظام هم اگرچه در مورد فاجعه پیش‌آمده ابراز تاسف کردند، اما هم‌زمان تاکید کردند که مرگ مهسا نباید بهانه‌ای برای زیر سوال بردن گشت ارشاد و مقابله با بدحجابی شود.

25 min