16 min

از سه یوز؛ پیروز بهروز اس‪ت‬ پادکست ایندیپندنت فارسی

    • Politics

علیرضا شهرداری مسئول نگهداری از تنها یوز پلنگ باقیمانده تازه متولد شده در اسارت، با انتشار ویدیویی از شرایط مناسب این یوزپلنگ خبر داد و اعلام کرد: نام این یوز را «پیروز » گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه این یوز پلنگ ۴۷ روزه شده است و در مدت طی شده تیم نگهداری از یوز چالش‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و در این مدت حتی شرایط یوز باقیمانده به استفاده از تجهیزات احیا نیز نزدیک شده است.

علیرضا شهرداری مسئول نگهداری از تنها یوز پلنگ باقیمانده تازه متولد شده در اسارت، با انتشار ویدیویی از شرایط مناسب این یوزپلنگ خبر داد و اعلام کرد: نام این یوز را «پیروز » گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه این یوز پلنگ ۴۷ روزه شده است و در مدت طی شده تیم نگهداری از یوز چالش‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و در این مدت حتی شرایط یوز باقیمانده به استفاده از تجهیزات احیا نیز نزدیک شده است.

16 min