32 episodes

رادیویی از همه جا در مورد همه چیز

رادیو آموزگا‪ر‬ Avisa & Farzad

  • Language Learning

رادیویی از همه جا در مورد همه چیز

  گپ و نوش #۱۱

  گپ و نوش #۱۱

  آویسا و فرزاد درباره فروشگاه های مواد غذایی آمریکا و فن آوری نوین خرید و طنز های قوممیتی و حاشیه های ناشی شده از آن در ایران گپ می زنند و ”پینو گرکو” مینوشند

  • 1 hr
  گپ و نوش #۱۰

  گپ و نوش #۱۰

  فرزاد و آویسا درباره گوشت خوک و ذائقه ایرانی و بازگشت به زندگی پسا کرونایی گپ می زنند و ”سوان بلانش” مینوشند

  • 54 min
  گپ و نوش #۹

  گپ و نوش #۹

  آویسا و فرزاد درباره تسامح از دست رفته در آمریکا و پیشه های من در آوردی توی ایران باهم گپ میزنندو ”کبرنِی سوان”مینوشند.

  • 54 min
  گپ و نوش #۸

  گپ و نوش #۸

  آویسا و فرزاد درباره تابلوی نقاشی مرموز قمار دموکراتها و تصویب قانون اتانازی واما و اگرهای اجرای آن گپ میزنند و ”کیانتِی” مینوشند

  • 49 min
  خبرنامه #۶: نیویورک تایمز

  خبرنامه #۶: نیویورک تایمز

  حمایت رییس سنا از شکایت تقلب ترامپ/واکسن جدید کرونا در بازار/اخراج دیرهنگام وزیر دفاع

  • 28 min
  جادو # ۱۲: کتاب آگریپا قسمت سوم

  جادو # ۱۲: کتاب آگریپا قسمت سوم

  ترجمه فصل سوم

  • 12 min

Top Podcasts In Language Learning