25 min

وضعیت ایران و ایرانی ۴۴ سال پس از حکومت پهلو‪ی‬ رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

    • Politics

چهل و چهار سال از انقلابی که بنا بود صدای کوخ نشینان باشد گذشته است و حالا بیش از هر زمانی جامعه ایران در حال مقاسیه دست آوردهای جمهوری اسلامی و حاصل کار حکومت پهلوی است. بررسی وضعیت اقتصادی، محیط زیست و حوزه‌های مختلف اجتماعی هر کدام سنگ محک خوبی برای درک روند از دست رفتن تمام داشته‌های یک کشور است. با توجه به آنکه اقتصاد ایران امروز در بحرانی تمام عیار به سر می‌برد، شاید این حوزه بهترین بخش برای بررسی دست آوردهای جمهوری اسلامی و مقایسه آن با حکومت قبل باشد. اقتصاد ایران از نیمه دهه چهل تا تا سال ۵۷ به پشتوانه ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اوج گیری قیمت و میزان فروش نفت توانست وارد دوره شکوفایی شود. دوره‌ای که طی آن در مقاطعی فروش نفت تا سقف فروش شش میلیون در روز نیز رسید. این درحالی است که در دوران چهل و چهارساله جمهوری اسلامی سقوط میزان فروش نفت، در کنار تحریم‌های اقتصادی و جنگ عملا سبب شد جایگاه کلیدی ایران در اوپک و نقش رهبری ایران بر این سازمان که را که در دوره پهلوی تثبیت شده بود از دست برود.

چهل و چهار سال از انقلابی که بنا بود صدای کوخ نشینان باشد گذشته است و حالا بیش از هر زمانی جامعه ایران در حال مقاسیه دست آوردهای جمهوری اسلامی و حاصل کار حکومت پهلوی است. بررسی وضعیت اقتصادی، محیط زیست و حوزه‌های مختلف اجتماعی هر کدام سنگ محک خوبی برای درک روند از دست رفتن تمام داشته‌های یک کشور است. با توجه به آنکه اقتصاد ایران امروز در بحرانی تمام عیار به سر می‌برد، شاید این حوزه بهترین بخش برای بررسی دست آوردهای جمهوری اسلامی و مقایسه آن با حکومت قبل باشد. اقتصاد ایران از نیمه دهه چهل تا تا سال ۵۷ به پشتوانه ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اوج گیری قیمت و میزان فروش نفت توانست وارد دوره شکوفایی شود. دوره‌ای که طی آن در مقاطعی فروش نفت تا سقف فروش شش میلیون در روز نیز رسید. این درحالی است که در دوران چهل و چهارساله جمهوری اسلامی سقوط میزان فروش نفت، در کنار تحریم‌های اقتصادی و جنگ عملا سبب شد جایگاه کلیدی ایران در اوپک و نقش رهبری ایران بر این سازمان که را که در دوره پهلوی تثبیت شده بود از دست برود.

25 min