26 min

کودک‌کشی جمهوری اسلامی و عواقب داخلی و بین المللی آ‪ن‬ رادیو جامعه (پادکست اجتماعی)

    • Politics

محمدحسین کمندلو، عرشیا امامقلی‌زاده و ماهک هاشمی تازه‌ترین نام‌های اضافه شده به فهرست کودکان و نوجوانان کشته شده در ایران هستند.
کودکانی که با کمتر از ۱۸ سال یا با ضربات باتوم و گلوله همانند کمندلو و هاشمی در خیابان کشته می‌شوند و یا مانند عرشیا امامقلی پس از آزادی از زندان بخاطر آنچه در زندان بر او تحمیل شده خودکشی می‌کنند.
آنچه خیزش مردمی اخیر را به عرصه کودک‌کشی برای حکومت بدل کرده بیش از۶۵ کشته از میان کودکانی است که بنا بود آینده ایران را بسازند.
از همان روزهای نخست خیزش مردمی، اخبار به میدان آمدن نوجوانان و حتی کودکان زیر ۱۸ سال خبر از تحولی تاریخی در عرصه اعتراض‌ها می‌داد.
دختران و پسرانی بی‌باک و شجاع در سنگر اعتراض‌های خیابانی حضور داشتند و خواهان پس گرفتن سبک زندگی خود در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی بودند. شهروندانی که قربانی خشونت عریان سرکوبگران نظام شدند.

محمدحسین کمندلو، عرشیا امامقلی‌زاده و ماهک هاشمی تازه‌ترین نام‌های اضافه شده به فهرست کودکان و نوجوانان کشته شده در ایران هستند.
کودکانی که با کمتر از ۱۸ سال یا با ضربات باتوم و گلوله همانند کمندلو و هاشمی در خیابان کشته می‌شوند و یا مانند عرشیا امامقلی پس از آزادی از زندان بخاطر آنچه در زندان بر او تحمیل شده خودکشی می‌کنند.
آنچه خیزش مردمی اخیر را به عرصه کودک‌کشی برای حکومت بدل کرده بیش از۶۵ کشته از میان کودکانی است که بنا بود آینده ایران را بسازند.
از همان روزهای نخست خیزش مردمی، اخبار به میدان آمدن نوجوانان و حتی کودکان زیر ۱۸ سال خبر از تحولی تاریخی در عرصه اعتراض‌ها می‌داد.
دختران و پسرانی بی‌باک و شجاع در سنگر اعتراض‌های خیابانی حضور داشتند و خواهان پس گرفتن سبک زندگی خود در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی بودند. شهروندانی که قربانی خشونت عریان سرکوبگران نظام شدند.

26 min