44 min

#20 Những Điểm Nổi Bật Về Giáo Dục Trung Học Mỹ từ Những Trường Nội Trú Hàng Đầu - Webb School & Choate Rosemary Hall School EduStation

    • Business

Tập đầu tiên của Edustation phiên bản Mỹ chào đón hai vị hiệu trưởng là Dr. Theresa Smith từ Webb School và Dr. Alex Curtis từ Choate Rosemary Hall School. Các khách mời sẽ cùng chia sẻ và chỉ ra những nguyên tắc cơ bản của giáo dục trung học nội trú ở Hoa Kỳ, cũng như những cách tiếp cận rất riêng của mỗi trường khi đứng trước một thời đại vô nhiều thách thức nhưng không thiếu các cơ hội.Trong cuộc trò chuyện với host Hùng Võ, hai hiệu trưởng các trường trung học hàng đầu tại Hoa Kỳ, sẽ cùng...

Tập đầu tiên của Edustation phiên bản Mỹ chào đón hai vị hiệu trưởng là Dr. Theresa Smith từ Webb School và Dr. Alex Curtis từ Choate Rosemary Hall School. Các khách mời sẽ cùng chia sẻ và chỉ ra những nguyên tắc cơ bản của giáo dục trung học nội trú ở Hoa Kỳ, cũng như những cách tiếp cận rất riêng của mỗi trường khi đứng trước một thời đại vô nhiều thách thức nhưng không thiếu các cơ hội.Trong cuộc trò chuyện với host Hùng Võ, hai hiệu trưởng các trường trung học hàng đầu tại Hoa Kỳ, sẽ cùng...

44 min

Top Podcasts In Business

الغرفة
Mics | مايكس
سوالف بزنس مع مشهور الدبيان
ثمانية/ thmanyah
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
إذاعة مُختلِف
إذاعة مُختلِف
مدرسة الاستثمار
تريندز بودكاست
بزنس بالعربي (Business بالعربى )
Ahmed Rashad