1 hr 1 min

#23 Học được gì từ cuộc đua đến các trường đại học hàng đầu nước Mỹ? - Cate School & Suffield Academy EduStation

    • Business

Trong tập EduStation lần này, hai đại diện từ Cate School và Suffield Academy sẽ hé mở những câu chuyện "hậu trường" tuyển sinh của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, cũng như chia sẻ cách họ đồng hành với học sinh trong giai đoạn niên thiếu quan trọng.Tại Cate School và Suffield Academy, học sinh được tập trung phát triển, thể hiện bản sắc cá nhân, và học cách thấu hiểu hơn về bản thân. Đồng thời, các em có thể biết được đâu là điều mình hứng thú, điều mình muốn theo đuổi, và được hỗ trợ nh...

Trong tập EduStation lần này, hai đại diện từ Cate School và Suffield Academy sẽ hé mở những câu chuyện "hậu trường" tuyển sinh của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, cũng như chia sẻ cách họ đồng hành với học sinh trong giai đoạn niên thiếu quan trọng.Tại Cate School và Suffield Academy, học sinh được tập trung phát triển, thể hiện bản sắc cá nhân, và học cách thấu hiểu hơn về bản thân. Đồng thời, các em có thể biết được đâu là điều mình hứng thú, điều mình muốn theo đuổi, và được hỗ trợ nh...

1 hr 1 min

Top Podcasts In Business

الغرفة
Mics | مايكس
سوالف بزنس مع مشهور الدبيان
ثمانية/ thmanyah
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
مدرسة الاستثمار
تريندز بودكاست
بزنس بالعربي (Business بالعربى )
Ahmed Rashad
Business English from All Ears English
Lindsay McMahon