52 min

#24 Đi tìm chân dung công dân toàn cầu - Tabor Academy & Berkshire School EduStation

    • Business

Tập 24 của Edustation tập trung vào chủ đề trang bị học sinh cho hành trình trở thành công dân toàn cầu. Edustation tuần này mang đến cuộc trò chuyện với hai vị khách mời đặc biệt: Thầy Tony Jaccaci hiệu trưởng Tabor Academy, xuất thân từ những ngôi trường danh giá như Phillips Academy và Đại học Harvard. Và thầy Pieter Mulder - hiệu trưởng của Berkshire School - ngôi trường được nhiều giáo sư của các đại học danh tiếng đánh giá cao về khả năng giúp học sinh hoà nhập với thế giới.Tuy nhiên, t...

Tập 24 của Edustation tập trung vào chủ đề trang bị học sinh cho hành trình trở thành công dân toàn cầu. Edustation tuần này mang đến cuộc trò chuyện với hai vị khách mời đặc biệt: Thầy Tony Jaccaci hiệu trưởng Tabor Academy, xuất thân từ những ngôi trường danh giá như Phillips Academy và Đại học Harvard. Và thầy Pieter Mulder - hiệu trưởng của Berkshire School - ngôi trường được nhiều giáo sư của các đại học danh tiếng đánh giá cao về khả năng giúp học sinh hoà nhập với thế giới.Tuy nhiên, t...

52 min

Top Podcasts In Business

سوالف بزنس مع مشهور الدبيان
ثمانية/ thmanyah
الغرفة
Mics | مايكس
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
بزنس بالعربي (Business بالعربى )
Ahmed Rashad
مدرسة الاستثمار
تريندز بودكاست
آفاق الحوكمة
GRC