16 min

Yêu một người bằng hết con tim là đúng hay đang sai? | Podcast Vì sao thế nhỉ!

    • Self-Improvement

Với mình, yêu hết mình không phải là dốc cạn tâm can để hi sinh và yêu một ai đó. Yêu hết mình, là yêu người ta bằng một "mình” trọn vẹn.

Học cách cân bằng giữa con tim và lý trí là cách ta giữ mối nhân duyên đó thêm phần bền chặt. Tình yêu đẹp nhất là khi người ta bỗng chốc thương ai đó không toan tính, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, những vẫn sáng suốt nhận ra những thiếu sót của nhau và cùng nhau hoàn thiện.

Thiết nghĩ, đó mới là yêu

Với mình, yêu hết mình không phải là dốc cạn tâm can để hi sinh và yêu một ai đó. Yêu hết mình, là yêu người ta bằng một "mình” trọn vẹn.

Học cách cân bằng giữa con tim và lý trí là cách ta giữ mối nhân duyên đó thêm phần bền chặt. Tình yêu đẹp nhất là khi người ta bỗng chốc thương ai đó không toan tính, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, những vẫn sáng suốt nhận ra những thiếu sót của nhau và cùng nhau hoàn thiện.

Thiết nghĩ, đó mới là yêu

16 min