9 avsnitt

Ämbetet är en kunskapspodd om högre utbildning, universitet och högskolor i Sverige.

Podden produceras av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en myndighet som granskar och kvalitetssäkrar utbildning och forskning på lärosäten i Sverige.

Vad är mikromeriter för något och hur kan de hjälpa mig att få ett nytt jobb? Hur går det för lärarutbildningarna? Och utbildas det för många forskare i Sverige?

Ämbetet ger svar på sådana frågor genom att ta upp nya resultat från våra rapporter och intervjua gäster, bland annat i vår samtalsserie "Möt en rektor".

Vi som gör podden strävar efter att utforska nya perspektiv på Sverige som kunskapssamhälle och ge dig inblick i vårt arbete med granskning för utveckling.

Ämbetet - en podd om högre utbildning Ämbetet - en podd om högre utbildning

  • Utbildning

Ämbetet är en kunskapspodd om högre utbildning, universitet och högskolor i Sverige.

Podden produceras av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en myndighet som granskar och kvalitetssäkrar utbildning och forskning på lärosäten i Sverige.

Vad är mikromeriter för något och hur kan de hjälpa mig att få ett nytt jobb? Hur går det för lärarutbildningarna? Och utbildas det för många forskare i Sverige?

Ämbetet ger svar på sådana frågor genom att ta upp nya resultat från våra rapporter och intervjua gäster, bland annat i vår samtalsserie "Möt en rektor".

Vi som gör podden strävar efter att utforska nya perspektiv på Sverige som kunskapssamhälle och ge dig inblick i vårt arbete med granskning för utveckling.

  #9 - Uppdrag Akademisk frihet

  #9 - Uppdrag Akademisk frihet

  I maj redovisade UKÄ ett uppdrag om akademisk frihet till regeringen. Uppdraget har tagit ett och ett halvt år att genomföra och mynnat ut i rapporten Akademisk frihet i Sverige – Regeringsuppdrag om lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet.
  I det här avsnittet möter vi UKÄ:s båda medförfattare till rapporten, Martin Bergman och Lovisa Hellberg, som berättar om hur genomförandet har gått till och i stora drag vad rapporten landat i. Medverkar gör också rektor Martin Hellström vid Mälardalens universitet.

  • 38 min
  #8 - Hur kommer AI att påverka högskolans utbildningar?

  #8 - Hur kommer AI att påverka högskolans utbildningar?

  Vi lever just nu i en tid av digital strukturomvandling där den artificiella intelligensen (AI) knackar på i varje vrå och i Ämbetet tar vi fasta på ett regeringsuppdrag som UKÄ fick under 2023 och som nu mynnat ut i rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.

  ” Program är inte atomen i högskoleutbildningar utan det är kurser.” -Joakim Wernberg

  Ja, hur påverkas högskolan av att AI både behöver skalas upp och ut bland utbildningarna? Vilken roll ska högskolan ha som kompetensförsörjare inom AI och hur ser framtidens kunskapsbehov ut? Till vår hjälp har Ämbetet bjudit in Niklas Odelberg från UKÄ:s analysavdelning och Joakim Wernberg som är forskningsledare vid forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Det blir ett samtal om allt från hur högskolans utbildningsutbud behöver förändras för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov till om högskolan är bästa försörjare av AI-kompetens i bred mening. Räcker det med att utbilda fler ingenjörer eller är det läs- och skrivkunnighet som behöver prioriteras? Både och kanske, eller något ytterligare!?

  • 41 min
  #7 - Vem blir etablerad på arbetsmarknaden?

  #7 - Vem blir etablerad på arbetsmarknaden?

  Vilken ställning på arbetsmarknaden har studenter efter sin examen, vilka yrkesområden nappar bäst och hur kan kunskapen om etableringen på arbetsmarknaden påverka lärosätena?

  Ämbetet bjuder in tre medarbetare från UKÄ:s analysavdelning för att kika in i en rapport som vi publicerade i december 2023, ”Etablering på arbetsmarknaden efter studier i högskolan”.
  Rapporten visar bland annat att övergången från utbildning vid svenska högskolor och universitet till arbetslivet är ganska smidig. I det stora hela leder högre utbildning till en bra ställning på arbetsmarknaden och 84% av de som tog examen läsåret 2019/20 fick relevanta jobb efter ett år. Samtidigt finns det skillnader mellan olika examina och inriktningar. Det är arbetskraftsbrist inom vissa utbildningsområden och överskott på utbildade personer inom andra utbildningar. Så hur styrs utbildningsutbudet på universitet och högskolor?

  • 27 min
  #6 - Möt rektor Agneta Marell, Jönköping University

  #6 - Möt rektor Agneta Marell, Jönköping University

  Ämbetet beger sig till tändsticksstaden och träffar rektor Agneta Marell vid Jönköping University (Stiftelsen Högskolan i Jönköping). En stiftelsehögskola bestående av ett moderbolag och sex stycken aktiebolag som på småländskt vis drivs i en entreprenöriell anda med internationell utblick.

  Lärosätet bildades i sin nuvarande form 1994 och har idag cirka 14 000 studenter och bedriver både forskning och utbildning inom bland annat entreprenörskap, ljusdesign, hälsovetenskap och gjuteriteknik. Sommaren 2023 blev Jönköping University ett europauniversitet och ingår där tillsammans med nio andra europeiska lärosäten i alliansen EULiST (European Universities Linking Society and Technology) med syfte att öka studentmobiliteten och utveckla forsknings- och utbildningssamarbeten.

  • 27 min
  #5 – Forskarutbildningen i fokus

  #5 – Forskarutbildningen i fokus

  Hur mår svensk forskarutbildning? Under hösten 2023 skickade vi ett inspel till regeringens forskningsproposition där vi särskilt lyfter forskarutbildningen. I detta avsnitt av Ämbetet berättar tre medarbetare om innehållet i inspelet, samt ger en initierad bild av svensk forskarutbildning.

  I avsnittet medverkar Kristina Sundberg från UKÄ:s utvärderingsavdelning, Ingrid Pettersson analysavdelningen och Annika Pontén ställföreträdande GD för UKÄ, vid tidpunkt för inspelningen.

  • 35 min
  #4 - Möt rektor Roger Klinth, Marie Cederschiöld högskola

  #4 - Möt rektor Roger Klinth, Marie Cederschiöld högskola

  Ämbetet besöker Marie Cederschiöld högskola i Stockholm och träffar rektor Roger Klinth. En privat högskola med fyra idéburna ägare som är sprungna ur 1800-talets diakoniverksamhet med en kristen värdegrund och som på senare tid ersatts av en vetenskaplig värdegrund. Vid Marie Cederschiöld högskola jobbar man människans tjänst. Etiken vilar lugnt och tryggt i verksamheten. Både utbildning och forskning betonar den palliativa vården och sociala omsorgen.

  • 33 min

Mest populära poddar inom Utbildning

I väntan på katastrofen
Kalle Zackari Wahlström
4000 veckor
Christina Stielli
The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Verket – en podd om klassiker
Anekdot
Livet på lätt svenska
Sara Lövestam och Isabelle Stromberg