49 min

Öppen vetenskap och forskningens pålitlighet Psykologisk forskning

    • Samhällsvetenskap

Har vi en replikeringskris, och påverkar den i så fall synen på forskningens tillförlitlighet? Gäst i dagens avsnitt är docent Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som berättar om hur man kan forska i området metavetenskap och om vi kan lita mer på vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög status.
Musik: Karl Thunell
Programledare: Mats Lekander

Har vi en replikeringskris, och påverkar den i så fall synen på forskningens tillförlitlighet? Gäst i dagens avsnitt är docent Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som berättar om hur man kan forska i området metavetenskap och om vi kan lita mer på vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög status.
Musik: Karl Thunell
Programledare: Mats Lekander

49 min