441 avsnitt

پيام محبت، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای درک محبت بی‌نظير خدا، به حق‌جويان تقديم می‌شود. در انجيل مقدس نوشته شده: "محبت همين است، نه آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود (پسر خدا از لحاظ روحانی، عيسی مسيح) را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما باشد." (رسالۀ اول يوحنا، فصل چهارم، آيۀ ده‏)‏

پیام محب‪ت‬ راديو مژده

  • Kristendom

پيام محبت، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای درک محبت بی‌نظير خدا، به حق‌جويان تقديم می‌شود. در انجيل مقدس نوشته شده: "محبت همين است، نه آنکه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود (پسر خدا از لحاظ روحانی، عيسی مسيح) را فرستاد تا کفارۀ گناهان ما باشد." (رسالۀ اول يوحنا، فصل چهارم، آيۀ ده‏)‏

  پیام‌های امید‌بخش قبر خالی عیسی مسیح

  پیام‌های امید‌بخش قبر خالی عیسی مسیح

  به‌خاطر پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، اطمینان داریم که حیات و دنیایی پس از مرگ و قبر وجود دارد که به زندگی ما ایماندارانِ به مسیح، معنا و هدف می‌بخشد.‏

  • 27 min
  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۴

  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۴

  کلیدهای مرگ و عالم مردگان در دست مسیح است. اوست که بر مرگ و زندگی، اقتدار دارد. نزد او بیایید و به او ایمان آورید و وفادارانه به او اعتماد داشته باشید.‏

  • 27 min
  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۳

  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۳

  هنگامی که درها به روی شما بسته هستند، بر‌ پاهای مسیح افتاده و از او کمک بخواهید و اعتماد خود را بر او قرار دهيد. او هم قادر است و هم پُر ‌از رحمت می‌باشد.‏

  • 27 min
  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۲

  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۲

  معجزات مسیح همگی خداوندی او را نشان می‌دهند و همچنین رحمت او را بر انسانها آشکار می‌کنند. مسيح با معجزاتی که می‌نمود به‌درد انسانهای بی‌نوا می‌رسید.‏

  • 27 min
  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۱

  اقتدار خداوند عیسی مسیح بر بیماریهای فیزیکی و مرگ - ۱

  خداوند ما عیسی مسیح، نه‌فقط بر مرگ و بیماری‌ها اقتدار دارد، همچنین رحمت او باعث می‌گردد تا قدرت شفابخش خود را بر‌طبق ارادۀ خود و برای جلال نامش، در زندگی مردمان جاری سازد.‏

  • 27 min
  هدف تولد عیسی مسیح

  هدف تولد عیسی مسیح

  مسیح به‌ دنیا آمد تا محبت خدا را آشکار کند. او آمده است تا انسان را که گمشده و گناهکار می‌باشد بجوید و نجات دهد. ازاین‌جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.‏

  • 27 min

Mest populära podcaster inom Kristendom

Andra som lyssnade prenumererar på

Mer av راديو مژده