43 min

คุยรอบทิศ - ดาบสอง ยุบไม่ยุบพรรค "อนาคตใหม่" หรือนิติกรรมอำพราง คุยรอบทิศ

    • Nyheter

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ
จัดกระบวนทัพ ปรับกลยุทธ์ รับมือกกต. ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
กรมป่าไม้ และส.ป.ก. ไม่กล้าเป็นเจ้าภาพเอาผิดคดี "ปรีณา" โยนกฤษฎีกาตีความ
กระทรวงมหาดไทยไม่พร้อม ประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

 

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ
จัดกระบวนทัพ ปรับกลยุทธ์ รับมือกกต. ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค
กรมป่าไม้ และส.ป.ก. ไม่กล้าเป็นเจ้าภาพเอาผิดคดี "ปรีณา" โยนกฤษฎีกาตีความ
กระทรวงมหาดไทยไม่พร้อม ประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

 

43 min

Mest populära podcaster inom Nyheter