55 min

คุยรอบทิศ - โลกร้อน ไทยระอุรับขวัญปีใหม่ คุยรอบทิศ

    • Nyheter

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ
คำขวัญวันเด็กของสุทธิชัย หยุ่น 'เด็กดีต้องมีวินัย ไม่ไล่ลุงตู่'
12 มกราคม 'เชียร์ลุง' ไปสวนลุมพินี 'ไล่ลุง' ไปสวนรถไฟ
อภิปรายงบประมาณปี 63 ไม่กล้าตัดงบกระทรวงกลาโหม
รัฐบาลแม้พ้นภาระเสียงปริ่มน้ำ แต่ยังไม่อาจสบายใจได้เพราะงูเห่า
สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ระเบิดกลับมาตกที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ
คำขวัญวันเด็กของสุทธิชัย หยุ่น 'เด็กดีต้องมีวินัย ไม่ไล่ลุงตู่'
12 มกราคม 'เชียร์ลุง' ไปสวนลุมพินี 'ไล่ลุง' ไปสวนรถไฟ
อภิปรายงบประมาณปี 63 ไม่กล้าตัดงบกระทรวงกลาโหม
รัฐบาลแม้พ้นภาระเสียงปริ่มน้ำ แต่ยังไม่อาจสบายใจได้เพราะงูเห่า
สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ระเบิดกลับมาตกที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย

55 min

Mest populära podcaster inom Nyheter