24 avsnitt

主播:寒白 让每一块石头,每一滴水珠,每一片树叶都有表情;使每一片山水都有情节,每一片风景都有记忆。《风雅钱塘》是一部描写风景的电视节目,本专辑为该剧解说词选读。 作者:徐继峰 (本专辑已完结)

《风雅钱塘》 寒白

  • Samhälle och kultur

主播:寒白 让每一块石头,每一滴水珠,每一片树叶都有表情;使每一片山水都有情节,每一片风景都有记忆。《风雅钱塘》是一部描写风景的电视节目,本专辑为该剧解说词选读。 作者:徐继峰 (本专辑已完结)

  《风雅钱塘》之梦忆江南-白公堤

  《风雅钱塘》之梦忆江南-白公堤

  作者:许继峰

  • 10 min
  《风雅钱塘》之梦忆江南-天竺桂

  《风雅钱塘》之梦忆江南-天竺桂

  作者:许继峰

  • 5 min
  《风雅钱塘》之梦忆江南-湖山记

  《风雅钱塘》之梦忆江南-湖山记

  作者:许继峰

  • 5 min
  《风雅钱塘》之梦忆江南-香山墓

  《风雅钱塘》之梦忆江南-香山墓

  作者:许继峰

  • 5 min
  《风雅钱塘》之 南山的味道

  《风雅钱塘》之 南山的味道

  纪录片《风雅钱塘》解说词

  • 13 min
  《风雅钱塘》之 梅花三弄●寻梅-梅妻鹤子

  《风雅钱塘》之 梅花三弄●寻梅-梅妻鹤子

  作者:许继峰

  • 9 min

Mest populära podcaster inom Samhälle och kultur

Andra som lyssnade prenumererar på