15 min

002_KvarnPodden_Framgång KvarnPodden, Nymalet om småföretagande och entreprenörskap

    • Näringsliv

Vi diskuterar vad framgång är. Är alltid mest och flest bäst? Finns det andra mått på framgång? Måste företagare vara framgångsrika?

Vad tycker du är framgång?

Vi diskuterar vad framgång är. Är alltid mest och flest bäst? Finns det andra mått på framgång? Måste företagare vara framgångsrika?

Vad tycker du är framgång?

15 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv