29 min

1. Interkulturellt förhållningssätt Alla Barn Alla Språk Alla Dagar

    • Språkkurs

Avsnittet handlar om interkulturellt förhållningssätt och hur det kan realiseras i förskolan. Vi tar upp de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett interkulturellt förhållningssätt.

I studion sitter programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och som gäst är Susanna Anderstaf, forskare och lärare på Jönköpings universitet. Det görs även en intervju med Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik. Båda dessa har lång erfarenhet med att forska kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan.

Avsnittet handlar om interkulturellt förhållningssätt och hur det kan realiseras i förskolan. Vi tar upp de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett interkulturellt förhållningssätt.

I studion sitter programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och som gäst är Susanna Anderstaf, forskare och lärare på Jönköpings universitet. Det görs även en intervju med Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik. Båda dessa har lång erfarenhet med att forska kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan.

29 min