20 min

11 Intervjufrågor Säljcoachen ledarskap & sälj

    • Näringsliv

Syftet med intervjufrågor
- Att göra bättre presentationer för kunden
- Att kunna ställa bättre behovsfrågor på rätt kunskapsnivå
- Göra mera säljande offerter

Man kan säga att våra intervjufrågor är en central del i hur vi coachar kunden till köp så i princip kan man intervjua alla kunden inför alla typer av köp men antalet frågor och vilka frågor vi ställer brukar variera beroende på hur komplexa våra produkter och tjänster är.
www. saljcoachen.se

Syftet med intervjufrågor
- Att göra bättre presentationer för kunden
- Att kunna ställa bättre behovsfrågor på rätt kunskapsnivå
- Göra mera säljande offerter

Man kan säga att våra intervjufrågor är en central del i hur vi coachar kunden till köp så i princip kan man intervjua alla kunden inför alla typer av köp men antalet frågor och vilka frågor vi ställer brukar variera beroende på hur komplexa våra produkter och tjänster är.
www. saljcoachen.se

20 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Acast | Panc Media
InvesteraMera
Hanif Bali & Daniel Somos
Dagens industri
Johan Isaksson & John Skogman
Third Ear Studio