45 min

#154 - Så bygger du en förutsägbar säljprocess Alphov & Lopez

    • Ledarskap

Hur vet du att din försäljningsprocess är modern och anpassade till det det nya sättet att sälja på? 
 
I takt med att kunderna sitter på mer och mer makt och kommer mer förberedda till våra säljmöten behöver vi som säljare bli bättre på att förutse och optimera våra säljprocesser. Idag är säljklimatet ett helt annat än innan Corona.
 
Genom att gå igenom en checklista kan du snabbt förstå hur du ligger utvecklingsmässigt med din försäljning, från Ad-Hoc till förutsägbar! Vi går igenom hur de olika stadierna ser ut och vad du behöver göra för att komma så nära en förutsägbar process som möjligt!
 
I avsnittet tar vi oss genom följande steg för att förstå hur dessa olika mognadsgrader skiljer sig från varandra och ger dig tips på hur du kan nå till nästa nivå med din försäljningsprocess.
 
Stegen vi kommer att ta oss igenom är dessa:
 
ADHOC DEFINIERAD PROAKTIV OPTIMERAD FÖRUTSÄGBAR

Hur vet du att din försäljningsprocess är modern och anpassade till det det nya sättet att sälja på? 
 
I takt med att kunderna sitter på mer och mer makt och kommer mer förberedda till våra säljmöten behöver vi som säljare bli bättre på att förutse och optimera våra säljprocesser. Idag är säljklimatet ett helt annat än innan Corona.
 
Genom att gå igenom en checklista kan du snabbt förstå hur du ligger utvecklingsmässigt med din försäljning, från Ad-Hoc till förutsägbar! Vi går igenom hur de olika stadierna ser ut och vad du behöver göra för att komma så nära en förutsägbar process som möjligt!
 
I avsnittet tar vi oss genom följande steg för att förstå hur dessa olika mognadsgrader skiljer sig från varandra och ger dig tips på hur du kan nå till nästa nivå med din försäljningsprocess.
 
Stegen vi kommer att ta oss igenom är dessa:
 
ADHOC DEFINIERAD PROAKTIV OPTIMERAD FÖRUTSÄGBAR

45 min

Mer av PR with an Edge