1 tim. 4 min

#157 - Var och hur gör mina välgörenhetspengar mest nytta? | Ett samtal om effektiv altruism RikaTillsammans | En podd om privatekonomi

    • Näringsliv

Många av oss funderar mycket innan vi investerar. Vi tänker på den förväntade avkastningen, vilken nytta avkastningen gör, om den är hållbar eller inte, och så vidare. Men få av oss tänker på samma sätt kring välgörenhet eller ställer oss frågan: "Hur kan jag eller mina pengar göra så mycket gott som möjligt?"

Än färre av oss tänker därefter på att använda evidens och kritiskt tänkande för att närma oss ett svar. I dagens avsnitt pratar vi med Vilhelm Skoglund om effektiv altruism som närmar sig den här frågan och på senare år dessutom blivit ett forskningsområde som undersöker hur man kan använda sina resurser för att förbättra världen så mycket som möjligt. Något som jag tror ligger många av oss nära om hjärtat.

Vilhelm, som är engagerad i organisationen Effektiv altruism i Sverige, berättar om vanliga misstag som man ofta gör och hur man undviker dem. Han delar med sig av sina bästa tips när det gäller engagemang både i tid och pengar. Vi pratar om välgörenhet i olika faser såsom förebyggande, katastrofhjälp och långsiktigt uppbyggande och hur man kan välja efter sina värderingar. Många saker är egentligen ganska självklara; som att t.ex. fokusera på den impact och påverkan organisationen har än på den administrationsutgift de har.

Det handlar också om att få hjälp på vägen med att ställa sig kloka frågor. Vilhelm pratar t.ex. om att de tre frågorna:
1. Hur många påverkas av det här?
2. Hur lösbart är det här problmet?
3. Hur försummat är problemet?

Vidare kan man även titta på det utifrån ett nyttoperspektiv. Det vill säga ställa sig frågan: "Hur stor är marginaleffekten av att jag engagerar mig i det här?" Är det här som min insats kommer ha störst påverkan?

Vi tror att det på många sätt handlar om att tänka tanken färdigt. Vi har i många år gjort det i investeringar men inte applicerat tankesättet på välgörenhet. Vi hoppas att du tycker att det här samtalet är intressant och ger dig nya perspektiv på hur man kan tänka hållbart även kring välgörenhet.

Tack för den här veckan,
Jan och Caroline

PS. Avsnittet är inte sponsrat och det är inget samarbete. Vi tyckte själva att det var ett intressant ämne som ligger oss nära om hjärtat. DS.

Innehållsförteckning
====================================
00:04:47 - Introduktion av Vilhelm och effektiv altruism
00:08:45 - En inbjudan till tankespjärn för hur vi tänker kring välgörenhet
00:11:10 - Det handlar inte nödvändigtvis om rätt eller fel
00:14:40 - Två grundfrågor: vilket område och vilket arbetssätt
00:16:40 - En möjlighet att förstärka sin insats
00:18:50 - Viktigare att fokusera på organisationens resultat än deras utgifter
00:20:45 - Marknadsföring som kostar pengar kan också öka donationerna
00:23:21 - Non-profit versus for-profit
00:26:20 - Hur man kan utvärdera en välgörenhet
00:29:02 - Vanliga misstag när man bidrar med sina pengar
00:34:02 - Vanliga misstag när man bidrar med sin tid
00:36:48 - Studie som visar att vi tenderar att ge mer från hjärtat än med intellektet
00:40:52 - Skillnaden mellan förebyggande insatser och krishjälp
00:44:10 - Tips till folk som vill ge mer till välgörenhet
00:47:45 - Dämpa inte ditt givande - Var stolt och sprid glädje och inspiration
00:51:00 - Vilhelms organisation Nemas Problemas arbetar med integration
00:55:05 - Den vanligaste missuppfattningen kring altruism
00:59:10 - Kort debatt om vart pengarna kommer bäst till nytta
01:03:05 - Slutord

Många av oss funderar mycket innan vi investerar. Vi tänker på den förväntade avkastningen, vilken nytta avkastningen gör, om den är hållbar eller inte, och så vidare. Men få av oss tänker på samma sätt kring välgörenhet eller ställer oss frågan: "Hur kan jag eller mina pengar göra så mycket gott som möjligt?"

Än färre av oss tänker därefter på att använda evidens och kritiskt tänkande för att närma oss ett svar. I dagens avsnitt pratar vi med Vilhelm Skoglund om effektiv altruism som närmar sig den här frågan och på senare år dessutom blivit ett forskningsområde som undersöker hur man kan använda sina resurser för att förbättra världen så mycket som möjligt. Något som jag tror ligger många av oss nära om hjärtat.

Vilhelm, som är engagerad i organisationen Effektiv altruism i Sverige, berättar om vanliga misstag som man ofta gör och hur man undviker dem. Han delar med sig av sina bästa tips när det gäller engagemang både i tid och pengar. Vi pratar om välgörenhet i olika faser såsom förebyggande, katastrofhjälp och långsiktigt uppbyggande och hur man kan välja efter sina värderingar. Många saker är egentligen ganska självklara; som att t.ex. fokusera på den impact och påverkan organisationen har än på den administrationsutgift de har.

Det handlar också om att få hjälp på vägen med att ställa sig kloka frågor. Vilhelm pratar t.ex. om att de tre frågorna:
1. Hur många påverkas av det här?
2. Hur lösbart är det här problmet?
3. Hur försummat är problemet?

Vidare kan man även titta på det utifrån ett nyttoperspektiv. Det vill säga ställa sig frågan: "Hur stor är marginaleffekten av att jag engagerar mig i det här?" Är det här som min insats kommer ha störst påverkan?

Vi tror att det på många sätt handlar om att tänka tanken färdigt. Vi har i många år gjort det i investeringar men inte applicerat tankesättet på välgörenhet. Vi hoppas att du tycker att det här samtalet är intressant och ger dig nya perspektiv på hur man kan tänka hållbart även kring välgörenhet.

Tack för den här veckan,
Jan och Caroline

PS. Avsnittet är inte sponsrat och det är inget samarbete. Vi tyckte själva att det var ett intressant ämne som ligger oss nära om hjärtat. DS.

Innehållsförteckning
====================================
00:04:47 - Introduktion av Vilhelm och effektiv altruism
00:08:45 - En inbjudan till tankespjärn för hur vi tänker kring välgörenhet
00:11:10 - Det handlar inte nödvändigtvis om rätt eller fel
00:14:40 - Två grundfrågor: vilket område och vilket arbetssätt
00:16:40 - En möjlighet att förstärka sin insats
00:18:50 - Viktigare att fokusera på organisationens resultat än deras utgifter
00:20:45 - Marknadsföring som kostar pengar kan också öka donationerna
00:23:21 - Non-profit versus for-profit
00:26:20 - Hur man kan utvärdera en välgörenhet
00:29:02 - Vanliga misstag när man bidrar med sina pengar
00:34:02 - Vanliga misstag när man bidrar med sin tid
00:36:48 - Studie som visar att vi tenderar att ge mer från hjärtat än med intellektet
00:40:52 - Skillnaden mellan förebyggande insatser och krishjälp
00:44:10 - Tips till folk som vill ge mer till välgörenhet
00:47:45 - Dämpa inte ditt givande - Var stolt och sprid glädje och inspiration
00:51:00 - Vilhelms organisation Nemas Problemas arbetar med integration
00:55:05 - Den vanligaste missuppfattningen kring altruism
00:59:10 - Kort debatt om vart pengarna kommer bäst till nytta
01:03:05 - Slutord

1 tim. 4 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv