30 min

19: Samverkan kan minska sjukfrånvaron med Märit Löfgren, Herkules vårdcentral Vårdfrågan

    • Hälsa och motion

Samverkan mellan vården och myndigheter kan minska sjukfrånvaron. Det förklarar distriktsläkaren och doktoranden Märit Löfgren vid Herkules vårdcentral i Borås. Genom nya sjukskrivningsrutiner har mottagningen lyckats minska antalet sjukskrivningsdagar bland patienter med 50 procent.

Samverkan mellan vården och myndigheter kan minska sjukfrånvaron. Det förklarar distriktsläkaren och doktoranden Märit Löfgren vid Herkules vårdcentral i Borås. Genom nya sjukskrivningsrutiner har mottagningen lyckats minska antalet sjukskrivningsdagar bland patienter med 50 procent.

30 min

Mest populära podcaster inom Hälsa och motion

Linn Asterby
Perfect Day Media
Acast
Perfect Day Media
Acast
Acast