18 min

2. Flerspråkighet och språkutveckling Alla Barn Alla Språk Alla Dagar

    • Språkkurs

Programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och Susanna Anderstaf som var med i förra avsnittet är återigen i studion. Samtalet handlar om vad flerspråkighet innebär och om förskolans betydelse för flerspråkighet och språkutveckling. Samt vilka myter som finns kring barns flerspråkighet.

Programledare Sebastian Bourghardt, förskollärare Elisabeth Wallgren och Susanna Anderstaf som var med i förra avsnittet är återigen i studion. Samtalet handlar om vad flerspråkighet innebär och om förskolans betydelse för flerspråkighet och språkutveckling. Samt vilka myter som finns kring barns flerspråkighet.

18 min