57 min

Grunderna i Metakognitiv terapi med Göran Parment Metakognitiva podden

    • Mental hälsa

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi (MCT)? Psykologen Göran Parment tar oss igenom begreppen triggertanke, CAS, negativa och positiva metaanataganden, symtom och självbild och hur dessa hör ihop.

Vilka är grundpelarna för att förstå psykisk ohälsa enligt metakognitiv terapi (MCT)? Psykologen Göran Parment tar oss igenom begreppen triggertanke, CAS, negativa och positiva metaanataganden, symtom och självbild och hur dessa hör ihop.

57 min