42 min

20. En växande och sammanhängande stad Stockholm växer

    • Stat och kommun

Alla delar av Stockholm behöver hänga ihop och vara tillgängliga för stockholmare. Vilka är målen i stadens Översiktsplan och hur används denna som ett verktyg för att skapa bättre stadsmiljöer? Vilken potential finns i stadens fyra fokusområden, vilka är utmaningarna och hur arbetar staden systematiskt med social hållbarhet?
 
I avsnitt 20 träffar vi Joel Edding, projektledare för Översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret, Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret och Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret.
 
Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alla delar av Stockholm behöver hänga ihop och vara tillgängliga för stockholmare. Vilka är målen i stadens Översiktsplan och hur används denna som ett verktyg för att skapa bättre stadsmiljöer? Vilken potential finns i stadens fyra fokusområden, vilka är utmaningarna och hur arbetar staden systematiskt med social hållbarhet?
 
I avsnitt 20 träffar vi Joel Edding, projektledare för Översiktsplanen på stadsbyggnadskontoret, Karin Ahlzén, projektchef för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret och Jennie Argerich, samordnare för hållbar stadsutveckling på exploateringskontoret.
 
Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling och arbetet med socialt värdeskapande analys samt medborgarperspektivet i planeringen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

42 min

Mest populära podcaster inom Stat och kommun

Dagens industri
Brottsförebyggande rådet
BBC World Service
verksamt.se
Kronofogden
Central Intelligence Agency