26 min

26 - Helblod med Olle Berséus Doktor Blund

    • Medicin

Äntligen får ni en annan röst än min att lyssna på – Olle Berséus, expert i transfusionsmedicin med särskilt intresse för helblod. Det var verkligen intressant att prata om detta ämne med honom.Lyssna och kommentera gärna med dina egna erfarenheter eller funderingar.Och God Jul!LänkarThor Network – En stor samling av artiklar och andra dokument om användning av helblodLista över publikationer (dokument från Olle Berséus)

Äntligen får ni en annan röst än min att lyssna på – Olle Berséus, expert i transfusionsmedicin med särskilt intresse för helblod. Det var verkligen intressant att prata om detta ämne med honom.Lyssna och kommentera gärna med dina egna erfarenheter eller funderingar.Och God Jul!LänkarThor Network – En stor samling av artiklar och andra dokument om användning av helblodLista över publikationer (dokument från Olle Berséus)

26 min