31 min

260: Försäkringstvisten och slutet på slaveriet Kapitalet

    • Näringsliv

I augusti 1781 hissas seglen på skeppet The Zong. Några månader senare slutar resan i massmord. Massakern ska sen bevaras till eftervärlden i form av ett – till ett början ganska alldagligt – försäkringsärende. En dispyt som i sin tur ska komma att påverka hela slavhandelns historia.

I augusti 1781 hissas seglen på skeppet The Zong. Några månader senare slutar resan i massmord. Massakern ska sen bevaras till eftervärlden i form av ett – till ett början ganska alldagligt – försäkringsärende. En dispyt som i sin tur ska komma att påverka hela slavhandelns historia.

31 min

Mest populära podcaster inom Näringsliv

Sveriges Radio
Acast | Panc Media
Third Ear Studio
FollowTheMoney
Johan Isaksson & John Skogman
Ola, Markus & Claes