59 min

3. Little Miss Sunshine Filmvärldar

    • TV och film

I det tredje avsnittet diskuterar vi indiekomedin Little Miss Sunshine från 2006. Vi pratar om normen om att vara lyckad, om män besatta av framgång och kvinnors osynliga arbete att hålla samman familjen. Vi samtalar också om skönhetstävlingars perversion och hur en trasig biltuta kan symbolisera misslyckades triumf.

I det tredje avsnittet diskuterar vi indiekomedin Little Miss Sunshine från 2006. Vi pratar om normen om att vara lyckad, om män besatta av framgång och kvinnors osynliga arbete att hålla samman familjen. Vi samtalar också om skönhetstävlingars perversion och hur en trasig biltuta kan symbolisera misslyckades triumf.

59 min

Mest populära podcaster inom TV och film